جستجو : سوزش

مقالات

 • پروستاتان

  ...طره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ،سوزش و تکرر ادرار بکار می رود. ...

 • سیساپراید

  ... سیساپراید برای‌ درمان‌ سوزش‌ سر دل‌ ناشی‌ از بیماری‌ ...

 • هیدروکسید آلومینیوم‌

  ...ومینیوم‌ برای‌درمان‌ علامتی‌ سوزش‌ معده‌ ناشی‌ ازترشح‌ اسید...

 • آلومینیوم‌ ام جی

  ...این‌ دارو برای‌ درمان‌علامتی‌ سوزش‌ معده‌ ناشی‌ از ترشح‌ اس...

 • آلومینیوم‌ ام جی اس

  ...این‌ دارو برای‌ درمان‌علامتی‌ سوزش‌ معده‌ ناشی‌ از ترشح‌ اس...