جستجو : سرفه

اخبار

مقالات

 • دکسترو متورفان

  ...ارد و مقدار مصرف: دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه های بدون خلط ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی...

 • آلومینیوم کلراید

  ... آور،معمولا در ترکیب با سایر داروهای خلط آور و ضدسرفه مصرف می شود. کلرور آمونیم سبب ایجاد دیورزگذر...

 • بروم هگزین

  ...j;یافتن ترشحات توسط سلولهای مژه‌دار و رفلکس سرفه می‌شود. ...

 • دکسترومتورفان

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان سرفه های بدون خلط (مزمن) بزرگسالان و کودکان 12 س...

 • اکسپکتورانت کدئین

  ...رف‌: این‌ دارو به‌منظور تسکین‌سرفه‌ و کاهش‌ احتقان‌ بینی‌ ن...

 • اوکالیپتول

  ...ودن‌ نشانه‌های‌ سرماخوردگی‌، سرفه‌ واحتقان‌ بینی‌ به‌کار می...

 • دیفن‌هیدرامین‌ کامپاند

  ...مصرف‌: این‌ دارو برای‌ تسکین‌ سرفه‌و نشانه‌های‌ احتقانی‌ آن...

 • دکسترومتورفان‌

  ...wnj; و نایژه‌ و نیز تسکین‌علامتی‌ سرفه‌های‌ خشک‌ ناشی‌ از گلو در...

 • کلوبوتینول

  ...بوتینول‌ برای‌ درمان‌علامتی‌ سرفه‌های‌ با علت‌ نامشخص‌ و نی...

 • آلتادین‌

  ...j;رود. همچنین‌به‌ عنوان‌ خلطآور در سرفه‌های‌ ناشی‌ ازافزایش‌ ترش...

 • کلرور آمونیم‌

  ...ولا در ترکیب‌ باسایرداروهای‌ خلطآور و ضدسرفه‌ مصرف‌می‌شود. کلرور آمونیم&zw...

 • برونکوتیدی

  ...شربت‌ برونکوتیدی‌به‌عنوان‌ ضد سرفه‌ و خلط آور به‌ کارمی‌رود. ...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:22)