جستجو : زخم معده

مقالات

 • اسموپرازول

  ...مکن است 4 هفته دیگر ادامه یابد. ت) کاهش خطر بروز زخم معده در بیمارانی که به طور مداوم دارو‌های...

 • دی سیکلومین

  Clidinium - C  دی سیکلومین ...

 • فاموتیدین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) زخم معده و دوازدهه. بزرگسالان: برای درمان حاد، از...

 • بیسموت ساب سیترات

  Bismuth Subcitrate  بیسموت ساب سیترات ...

 • آلومینوم ام جی اس

  ... به عنوان آنتی اسید و ضد نفخ ، رفع احتباس گاز در زخم معده. بزرگسالان: هر 4-2 ساعت، 10-5 میلی‌...

 • سوکرالفیت

  ...شت هفته) زخم دوازدهه و آسیب معده ناشی از آسپر ین، زخم معده. بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار یک گرم ...

 • رانیتیدین

  ...ی‌شود. ب) درمان نگهدارنده در زخم دوازدهه یا زخم معده خوش‌خیم. بزرگسالان: از راه خوراکی، ...

 • کلیدینیوم

  کلیدینیوم ‌   ...

 • سایمتیدین

  سایمتیدین   ...

 • سایمتیدین

  سایمتیدین   ...

 • بلادونا

  بلادونا   ...

 • بیسموت

  بیسموت‌   ...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:13)