جستجو : دارو

اخبار

مقالات

 • برتیلیوم توسیلات

  ... دیگوکسین ممنوع است.    اشکال دارویی: آمپول 50 میلی گرمی.اطلاعات دیگر: ...

 • آدنوزین

  ... با احتیاط مصرف شود.    اشکال دارویی: تزریقی (آمپول)اطلاعات دیگر: نوشد...

 • آسیکلوویر

  ... و طی حداقل یک ساعت انفوزیون می شود. مدت مصرف این دارو برای تبخال ساده جلدی - مخاطی هفت روز و برای ت...

 • والگان سیکلوویر

  ...یوند کبد. موارد احتیاط: سیتوپنی، بیمارانی که داروهای سرکوبگر ایمنی یا رادیاسیون دریافت کرده&zwn...

 • گانسیکلوویر

  ...مصرف و احتیاط موارد منع مصرف: حساسیت مفرط به دارو، آسیکلوویر یا دیگر ترکیبات فرمولاسیون، نوتروف...

 • قرص دیازپام

   نام دارو : دیازپام رده درمانی : بنزودیازپیناشکال دارویی : قرص، آمپول و شیا...

 • قرص آنتی هیستامین

  ...که در التهاب بینی ناشی از آلرژی دیده می‌ شود.داروهای آنتی هیستامین با خنثی‌ کردن عمل هیستا...

 • قرص دیکلوفناک

    در باره داروی دیکلوفناکدیکلوفناک یک دارویالتهابی غیر استروئیدی رایج است . این دارو ...

 • نفروویت®

  ...طریق مصرف مواد غذایی و یا از طریق مکمل های غذایی- دارویی نیاز بدن تامین گردد.رژیم غذایی بیماران کلیو...

 • قرص پروژسترون

   پروژسترون(نام تجاری: Crinone)گروه دارویی: هورمونگروه درمانی: استروئیدشکل دارویی: تزریقی , پودر...

 • کتوکونازول

   کتوکونازول(نام تجاری: Niloral)گروه دارویی: ایمیدازول هاگروه درمانی: ضد قارچشکل دارویی: قرص 200...

 • قرص اکسی بوتینین کلراید

  ... ادراریرده فارماکولوژیک: نسل سوم آمین سنتتیکاشکال دارویی: قرص ۵ میلی گرمیمکانیسم اثرمکانیسم اثر آنت...

/ 113  (تعداد کل رکوردها:1356)