جستجو : خونریزی

اخبار

مقالات

 • فرتیژست (پروژسترون)

  ...ز آغاز دوره قاعدگی قابل انتظار شروع می‌شود. خونریزی 72-48 ساعت پس از قطع مصرف ممکن است رخ دهد....

 • کنتراسپتیو

  ...رخانه سازنده) مصرف می‌ شود. ب) افزایش دفعات خونریزی قاعدگی (Hypermenorrhea). از ترکیبات حاوی ...

 • اورومیتکسان

  ... مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) جلوگیری از التهاب خونریزی دهنده مثانه ناشی از ایفسفامید. مقدار مصرف...

 • فاکتور ده

  ...مقدار مصرف کمبود ارثی فاکتور XIII، درمان و کنترل خونریزی، و پیشگیری از خونریزی ضمن جراحی و کمک به ب...

 • نیموتوپ

  ...موارد و مقدار مصرف بهبود نقایص نورولوژیک بعد از خونریزی تحت عنکبوتیه ناشی از پارگی آنوریسم مادرزاد...

 • آمینوکاپروئیک اسید

  ... موارد و مقدار مصرف: خونریزی شدید و حاد ناشی از هیپر فیبرینولیزیس (افزا...

 • آپروتینین (ویال تراسیلول)

  ...قدار مصرف: موارد و مقدار مصرف کاهش یا پیشگیری از خونریزی در بیمارانی که تحت جراحی CABG قرار می&zwnj...

 • Factor IX Complex فاکتور 9 کمپلکس

  ...ار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) پیشگیری و کنترل خونریزی در بیماران دچار کمبود فاکتور IX (هموفیلی B...

 • فیبرونوژن (هاموکمپلتان)

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان خونریزی حاد در بیماران با کمبود ارثی فیبرینوژن (آف...

 • فاکتور هشت

  ...قدار مصرف: موارد و مقدار مصرف کنترل و پیشگیری از خونریزی در بیماری هموفیلی A (کمبود ژنیتیکی فاکتور ...

 • دیدروژسترون‌

  ...ای‌ درمان‌آندومتریوز، سقط عادتی‌، خونریزی‌غیرفونکسیونل‌ رحم‌، قاعدگی&...

 • استرادیول‌

  ... همچنین‌ ممکن‌ است‌ در درمان‌خونریزی‌ رحمی‌، سرطان‌ پستان‌ ...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:16)