جستجو : خشکی چشم

مقالات

  • کاربومر

    ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف جهت رفع خشکی چشم،‌ مقدار 2-1 قطره از دارو،‌ در م...

  • اشک مصنوعی

    ...زم، در چشم چکانده می شود. ب) سندرم متوسط تا شدید خشکی چشم، مانند التهاب قرنیه و ملتحمه سیکا (Kerato...

  • اسنو تیرز

    ...ار مصرف اشک مصنوعی به منظور افزایش رطوبت چشم در خشکی چشم بکار می‌رود. مکانیسم اثر در فرآور...