جستجو : بی خوابی

اخبار

مقالات

 • آلتیب

  ... موارد و مقدار مصرف: آلتیب در درمان اضطراب ،بی خوابی و سردردهای با منشاء عصبی بکار می رود. ...

 • والرین

  ...فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند. ...

 • لودوپا

  ... عوارض جانبی: بی اشتهایی ،تهوع و استفراغ ،بی خوابی ،سراسیمگی ،کاهش فشارخون وضعیتی (ندرت کاه...

 • زولپیدم

  ...و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان کوتاه مدت بی خوابی بزرگسالان: mg 10 خوراکی بلافاصله قبل از ...

 • آلتیب‌

  آلتیب‌   ...

 • والریک

  ...فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطراب و بی خوابی بکار می روند. ...