جستجو : ایمنی

اخبار

مقالات

 • اس ایکس

  ... موارد و مقدار مصرف: این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه عفونتهای NeisseriaMeningitidis...

 • واکسن سرخجه

  ... موارد و مقدار مصرف: این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال (تولید پادتن) بر علیه ویروس سرخجه برای ...

 • واکسن هاری

  ... موارد و مقدار مصرف: واکسن های هاری برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری هاری مصرف می شوند. ...

 • واکسن

  ...یمار: واکسنها مواد آنتی ژنیک هستند که برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه باکتریها و ویروسها مصرف می شوند....

 • واکسن بی.سی.جی

  ... دارای آزمون مثبت توبرکولین ،بیماران مبتلا به نقص ایمنی و بیماران تحت رمان با استروییدها نباید مصرف ...

 • واکسن تب زرد

  ... موارد و مقدار مصرف: این فرآورده به منظور ایجاد ایمنی فعال بر علیه ویروس تب زرد برای مسافرانی که ...

 • آزاتیوپرین

  AZATHIOPRIN  آزاتیوپرین ...

 • بتامازون

  ...;در جهت‌ سرکوب‌ کردن‌ سیستم‌ ایمنی‌،هیپرپلازی‌ مادرزادی‌ غده&zwn...