جستجو : ایمنی فعال

مقالات

  • واکسن

    ...یمار: واکسنها مواد آنتی ژنیک هستند که برای ایجاد ایمنی فعال برعلیه باکتریها و ویروسها مصرف می شوند....