جستجو : ادرار

اخبار

مقالات

 • آمی‌تریپ‌تیلین

  ...ین‌ روانی‌ مورد نیاز باشد و نیز شب‌ادراری‌ کودکان‌ تجویز می‌شود. ...

 • آمپی‌سیلین‌

  ...j; دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌میانی‌، برونشیت&z...

 • آموکسی‌سیلین

  ...j; دارو در درمان‌عفونتهای‌ مجاری‌ ادرار، عفونت‌ گوش‌میانی‌، برونشیت&z...

 • تولتریدون

  ...رد و مقدار مصرف درمان مثانه پرکار به همراه تکرار ادرار و بی‌اختیاری ادرار. بزرگسالان: دوز شرو...

 • سفوروکسیم (سفوروکسیل)

  ...مصرف الف) عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی، دستگاه ادراری، پوست، استخوان و مفاصل، سپتی سمی و مننژیت ا...

 • کوتریموکسازول

  ...رف: موارد و مقدار مصرف الف) عفونت‌های مجاری ادرار و شیگلوز. بزرگسالان: مقدار 800 میلی‌گر...

 • نالیدیکسیک اسید

  ...رف: موارد و مقدار مصرف عفونتهای حاد و مزمن مجاری ادرار ناشی از ارگانیسم‌های گرم منفی حساس بزر...

 • نیترو فورانتواین

  ... مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان عفونت مجاری ادراری فوقانی اول یه یا عودکننده ناشی از ارگانیسم&...

 • سیپروفلوکساسین

  ...ارد و مقدار مصرف الف) عفونت خفیف تا متوسط مجاری ادرار ی ناشی از باکتری‌های حساس بزرگسالان: ...

 • سفیکسیم

  ... مزمن، فارنژیت، تونسیلیت، عفونت بدون عواقب مجاری ادرار ناشی از اشریشیاکلی و پروتئوس میرابیلیس؛ سوز...

 • سیپروفلوکساسین

  ...ارد و مقدار مصرف الف) عفونت خفیف تا متوسط مجاری ادراری ناشی از باکتری‌های حساس. بزرگسالان: م...

 • قرص اکسی بوتینین کلراید

  ...ropan - Exybutinرده درمانی: آنتی اسپاسمودیک مجاری ادراریرده فارماکولوژیک: نسل سوم آمین سنتتیکاشکال د...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:21)