جستجو : آهن

اخبار

مقالات

 • مولتی ویتامین و آهن

  ...; مولتی ویتامین و آهن ...

 • ونوفر (فرووین)

  ...و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) آنمی کمبود آهن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که همودی...

 • فروس سولفات

  ... مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) درمان کمبود آهن. بزرگسالان: mg 200-100 آهن المنتال سه بار در ...

 • هماتینیک

  ...ر مصرف درمان کم‌خونی‌های ناشی از کمبود آهن، کم‌خونی مگالوبلاستیک، دوران بارداری، کم&...

 • هماتینیک

  ...ر مصرف درمان کم‌خونی‌های ناشی از کمبود آهن، کم‌خونی مگالوبلاستیک، دوران بارداری، کم&...

 • آهناسید فولیکروی

  ...c Acid+Zinc  آهن+اسید فولیک+روی ...

 • دفریپرون

  ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان تجمع آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. بزرگسالان ...

 • دفروکسامین

  ...رف: موارد و مقدار مصرف الف) مسمومیت حاد با‌ آهن. بزرگسالان و کودکان : ابتدا مقدار یک گرم تزری...

 • دفروکسامین

  ...رف: موارد و مقدار مصرف الف) مسمومیت حاد با‌ آهن. بزرگسالان و کودکان : ابتدا مقدار یک گرم تزری...

 • دفریپرون

  ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان تجمع آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. بزرگسالان ...

 • دفروکسامین

  ...ی‌کمکی‌ در درمان‌ مسمومیت‌ با آهن‌ به‌کاربرده‌ می‌شود. این&...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:15)