جستجو : آنژین

اخبار

مقالات

 • دیلتیازم

  ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) کنترل آنژین متغیر (پرینتزمتال) یا آنژین صدری ثابت مزمن. ...

 • آملودیپین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) آنژین پایدار مزمن، آنژین وازواسپاستیک (آنژین پرینز...

 • پروپرانولول

  ... داد. ماکزیمم مصرف روزانه mg/kg 16 است. ب) کنترل آنژین صدری. بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار 320-8...

 • وراپامیل

  ...وارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) کنترل آنژین متغیر یا پرینزمتال، آنژین صدری ناپایدار و پا...

 • آملودیپین

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) آنژین پایدار مزمن، آنژین وازواسپاستیک (آنژین پرینز...

 • متوپرولول

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف درمان آنژین قلبی: 95 میلی‌گرم به صورت خوراکی روزانه...

 • ایزوسورباید دی نیترات

  ...ار مصرف: موارد و مقدار مصرف پیشگیری از حملات حاد آنژین، درمان بیماریهای ایسکمی مزمن قلب بزرگسالان:...

 • کلوپیدوگرل

  ...بار در روز، با یا بدون غذا. ب) بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار و سکته قلبی (غیر موج Q) شامل بیمارا...

 • دیلتیازم‌

  ... موارد مصرف‌: دیلتیازم‌ در درمان‌ آنژین‌،زیادی‌ فشارخون‌ و آریتمی&zwn...

 • دیلتیازم‌

  ... موارد مصرف‌: دیلتیازم‌ در درمان‌ آنژین‌،زیادی‌ فشارخون‌ و آریتمی&zwn...

 • آتنولول‌

  ... موارد مصرف‌: آتنولول‌ در درمان‌ آنژین‌صدری‌ مزمن‌، کنترل‌ زیا...

 • آمیل‌ نیتریت‌

  ...یتریت‌ برای‌ درمان‌حملات‌ حاد آنژین‌ صدری‌ به‌کار می‌رود.ولی...

/ 2  (تعداد کل رکوردها:16)