جستجو : آنژین صدری

مقالات

 • آمیل نیترات

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) آنژین صدری. بزرگسالان: مقدار 3/0-18/0 میلی‌ل...

 • دیلتیازم

  ...قدار مصرف الف) کنترل آنژین متغیر (پرینتزمتال) یا آنژین صدری ثابت مزمن. بزرگسالان: از راه خوراکی، م...

 • پروپرانولول

  ... داد. ماکزیمم مصرف روزانه mg/kg 16 است. ب) کنترل آنژین صدری. بزرگسالان: از راه خوراکی، مقدار 320-8...

 • نیتروگلیسرین

  ...ال موضعی دارو نباید در طی شب مصرف شوند. ب) درمان آنژین صدری حاد، پیشگیری از حملات آنژینی یا به حداق...

 • نیفیدپین

  ... و مقدار مصرف الف) آنژین پرینزمتال یا متغیر و یا آنژین صدری پایدار مزمن. بزرگسالان: مقدار شروع مصر...

 • آمیل نیترات

  ... موارد و مقدار مصرف: موارد و مقدار مصرف الف) آنژین صدری. بزرگسالان: مقدار 3/0-18/0 میلی‌ل...

 • آتنولول‌

  آتنولول‌   ...

 • آمیل‌ نیتریت‌

  آمیل‌ نیتریت‌   ...