۱۳۹۱/۱۰/۲۰| تعداد بازدید: ۱۱۵۵
گروه نوآوری و فناوری اطلاعات پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم فعالیت خود را در خصوص روز نوآوری دانشگاه با برگزاری بیش از 10 جلسه از آبان ماه سال 90 تاکنون پیگیری نموده است

 گروه نوآوری و فناوری اطلاعات پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم فعالیت خود را در خصوص روز نوآوری دانشگاه با برگزاری بیش از 10 جلسه از آبان ماه سال 90 تاکنون پیگیری نموده است. در ابتدا از گروه های علمی پژوهشکده در خواست شد تا همه فعالیت های علمی و اجرایی گروه را در قالب نقشه ذهنی در نرم افزار Free Plane ترسیم کنند. به همین منظور کتابچه راهنمای استفاده از نرم افزار Free Plane تهیه و نمایندگان گروه ها به صورت حضوری نیز آموزش های لازم را دریافت نمودند. سپس در جلسات تعیین شده که به صورت هفتگی برگزار شد نمایندگان گروه ها Mind Map گروه را ارائه نموده ، اشکالات و پیشنهادات مناسب جهت تکمیل آن از جانب اعضای گروه نوآوری ارائه می شد. پس از تکمیل نسخه 1 ، جهت تعیین شایستگی های محوری گروه ها در صدد تهیه نسخه 2 Mind Map بر آمدند. در حال حاضر کمیته اجرایی روز نوآوری با حضور جناب آقای دکتر امینی دبیر پژوهشکده ، جناب آقای دکتر ترابی ; سرپرست و دیگر اعضای گروه با برگزاری جلسات روزانه فعالیت های خودرا پیگیری می کنند.

فهرست دارو ها