۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۲۰۷
موارد و مقدار مصرف: موارد منع مصرف و احتیاط موارد منع مصرف: آنوری.

Glycine (Aminoacetic Acid)

 
گلایسین
موارد و مقدار مصرف:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: آنوری.
موارد احتیاط: ‌نارسایی کلیه.
 
مکانیسم اثر:
عوارض جانبی
‌جذب سیستمیک این محلول ممکن است به عدم تعادل الکترولیت‌ها و مایعات بدن و همچنین اختلالات ریوی و قلبی ـ عروقی منجر شود.
اشکال دارویی:
موارد و مقدار مصرف
برای شستشوی مجاری ادراری طی اعمال جراحی برحسب نیاز مصرف می‌شود .
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی درمانی: شستشو دهنده مجاری ادرار.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
اشکال دارویی:
Solution: 1.5%
ملاحظات اختصاصی
‌1- این دارو به صورت محلول استریل 5/1 درصد به کار می‌ رود.
2- pH این محلول 5/6 - 5/4 است.
3- اسید آمینو استیک را می‌ توان با اتوکلاو استریل کرد.
4- باقیمانده مصرف نشده محلول باید دور ریخته شود.
فهرست دارو ها