۱۳۹۵/۰۳/۲۵| تعداد بازدید: ۳۸۰
موارد مصرف‌: کلونیدین‌ برای‌ کنترل‌ زیادی‌فشارخون‌، پیشگیری‌ از بروز حملات‌میگرن‌

کلونیدین

 

موارد مصرف‌: کلونیدین‌ برای‌ کنترل‌ زیادی‌فشارخون‌، پیشگیری‌ از بروز حملات‌میگرن‌، به‌عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در درمان‌قاعدگی‌ دردناک‌ و گر گرفتگی‌ ناشی‌ ازیائسگی‌ و برای‌ رفع‌ سریع‌ عوارض‌ ناشی‌از سندرم‌ قطع‌ مصرف‌ مواد مخدر شبه‌تریاک‌ مصرف‌ می‌شود.

 

 

 

مکانیسم‌ اثر: تصور می‌شود که‌ اثرکلونیدین‌ در پایین‌ آوردن‌ فشارخون‌ ناشی‌از تحریک‌ گیرنده‌های‌ آلفا ـ 2 آدرنرژیک‌مرکزی‌ باشد که‌ منجر به‌ کاهش‌ جریان‌خروجی‌ سمپاتیک‌ به‌ سمت‌ قلب‌، کلیه‌ها وبستر عروق‌ محیطی‌ می‌شود. نتیجه‌ آن‌کاهش‌ مقاومت‌ عروق‌ محیطی‌، کاهش‌فشارخون‌ سیستولیک‌ و دیاستولیک‌ وکاهش‌ سرعت‌ ضربان‌ قلب‌ است‌.

 

 

 

فارماکوکینتیک‌: کلونیدین‌ از راه‌ خوراکی‌بخوبی‌ جذب‌ می‌شود. پیوند این‌ دارو به‌پروتئین‌ کم‌ تا متوسط است‌ (40 ـ 20درصد). متابولیسم‌ این‌ دارو کبدی‌ است‌.نیمه‌ عمر کلونیدین‌ در افراد با کلیه‌ سالم‌حدود 16 ـ 12 ساعت‌ می‌باشد. زمان‌ شروع‌اثر کاهش‌ فشارخون‌ 60 ـ 30 دقیقه‌ پس‌ ازمصرف‌ خوراکی‌ است‌. اوج‌ اثر دارو پس‌ از

 

4 ـ 2 ساعت‌ ظاهر می‌شود. طول‌ اثر دارو ازراه‌ خوراکی‌ تا 8 ساعت‌ (36 ـ 24 ساعت‌ دربعضی‌ از بیماران‌) می‌باشد. 60 ـ 40 درصددارو از راه‌ کلیه‌ طی‌ 24 ساعت‌ به‌صورت‌تغییر نیافته‌ دفع‌ می‌شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ به‌ منظور جلوگیری‌ از بروزبحران‌ زیادی‌ فشارخون‌، مصرف‌ این‌ داروباید بتدریج‌ قطع‌ شود.

 

2 ـ این‌ دارو در موارد زیر باید با احتیاطمصرف‌ شود:

 

سندرم‌ رینود یا سایر بیماریهای‌ انسدادی‌عروق‌ محیطی‌، سابقه‌ افسردگی‌ وپورفیری‌ (در این‌ مورد عدم‌ مصرف‌ داروترجیح‌ داده‌ می‌شود).

 

3 ـ در صورت‌ وجود عیب‌ کار کلیه‌، کاهش‌مقدار مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌ ضروری‌باشد.
 
 

4 ـ اگر برای‌ جراحی‌ نیاز به‌ قطع‌ درمان‌باشد، توصیه‌ می‌شود که‌ آخرین‌ مقدارمصرف‌ حداکثر 6 ـ 4 ساعت‌ قبل‌ از جراحی‌مصرف‌ شود و طی‌ جراحی‌ از داروهای‌تزریقی‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ استفاده‌شود.

 

 

 

عوارض‌ جانبی‌: خشکی‌ دهان‌، تسکین‌،افسردگی‌، احتباس‌ مایعات‌، برادی‌ کاردی‌،پدیده‌ رینود، سردرد، سر گیجه‌، احساس‌سرخوشی‌، بیقراری‌ شبانه‌، تهوع‌، یبوست‌و بندرت‌ کاهش‌ توانایی‌ جنسی‌ با مصرف‌این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

 

 

تداخل‌های‌ دارویی‌: داروهای‌ ضدافسردگی‌سه‌ حلقه‌ای‌ ممکن‌ است‌ اثرات‌ کاهنده‌فشارخون‌ کلونیدین‌ را کاهش‌ دهند. درصورت‌ مصرف‌ هم‌ زمان‌ کلونیدین‌ بامسدود کننده‌های‌ گیرنده‌های‌ بتا ـآدرنرژیک‌، قطع‌ مصرف‌ کلونیدین‌ ممکن‌است‌ موجب‌ بحران‌ زیادی‌ فشارخون‌شود.

 

 

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ مصرف‌ این‌ داروحتی‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودی‌ بایدادامه‌ یابد.

 

2 ـ این‌ دارو، افزایش‌ فشارخون‌ را درمان‌نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرومصرف‌ دارو ممکن‌ است‌ تا آخر عمرضروری‌ باشد.

 

3 ـ مراجعه‌ به‌ پزشک‌، قبل‌ از قطع‌ مصرف‌دارو ضروری‌ است‌، زیرا ممکن‌ است‌کاهش‌ تدریجی‌ مقدار مصرف‌ برای‌جلوگیری‌ از بروز زیادی‌ واجهشی‌فشارخون‌ لازم‌ باشد.

 

4 ـ به‌ علت‌ احتمال‌ بروز خواب‌ آلودگی‌، ازرانندگی‌ و کارکردن‌ با وسایلی‌ که‌ نیاز به‌هوشیاری‌ دارد، خودداری‌ شود.

 
 
5 ـ از مصرف‌ سایر داروها، بخصوص‌داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ندارند، باید خودداری‌ شود.

 

6 ـ توصیه‌ می‌شود به‌ منظور اطمینان‌ ازکنترل‌ فشارخون‌ در طول‌ شب‌ و کاهش‌حالت‌ خواب‌ آلودگی‌ در روز، آخرین‌ مقدارمصرف‌ روزانه‌ دارو هنگام‌ خواب‌ مصرف‌شود.

 

 

 

مقدار مصرف‌: به‌عنوان‌ پایین‌ آورنده‌فشارخون‌ در بزرگسالان‌، ابتدا 0/1میلی‌گرم‌ 2 بار در روز است‌ که‌ می‌توان‌برای‌ کنترل‌ فشارخون‌ در صورت‌ نیاز هر4 ـ 2 روز 0/2 ـ 0/1 میلی‌گرم‌ در روز به‌مقدار مصرف‌ اضافه‌ نمود. مقدارنگهدارنده‌ 0/2 ـ 0/1 میلی‌گرم‌ 4 ـ 2 بار درروز است‌.

 

به‌ منظور کاهش‌ فوری‌ زیادی‌ فشارخون‌(ولی‌ نه‌ در موارد اضطراری‌)، مقدارحمله‌ای‌ 0/2 میلی‌گرم‌ مصرف‌ شود وسپس‌ 0/1 میلی‌گرم‌ هر یک‌ ساعت‌ تا زمانی‌که‌ فشارخون‌ دیاستولی‌ کنترل‌ گردد، یامقدار مصرف‌ تام‌ به‌ 0/8 میلی‌گرم‌ برسد،مصرف‌ می‌گردد. سپس‌ بیمار با مقدارنگهدارنده‌ دارو باید کنترل‌ شود.

 

به‌عنوان‌ پیشگیری‌ از بروز سردردهای‌عروقی‌ در بزرگسالان‌، ابتدا 0/025میلی‌گرم‌ 4 ـ 2 بار در روز مصرف‌ می‌شودکه‌ این‌ مقدار می‌تواند تا حداکثر 0/05میلی‌گرم‌ 3 بار در روز افزایش‌ یابد.

 

در درمان‌ قاعدگی‌ دردناک‌ مقدار 0/025میلی‌گرم‌ 2 بار در روز به‌ مدت‌ 14 روز قبل‌از قاعدگی‌ و طی‌ آن‌ مصرف‌ می‌شود.به‌عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در درمان‌ سندرم‌یائسگی‌، مقدار 0/075 ـ 0/025 میلی‌گرم‌ 2بار در روز مصرف‌ می‌شود.

 

 

 

اشکال‌ دارویی‌:

 

Tabelt : 0.2 mg
فهرست دارو ها