۱۳۹۵/۰۳/۲۶| تعداد بازدید: ۳۸۵
موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌ خیز(ناشی‌ از نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، سیروزکبدی‌

کلرتالیدون‌

 

موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌ خیز(ناشی‌ از نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، سیروزکبدی‌ همراه‌ با آسیت‌، درمان‌ باکورتیکوستروئیدها و استروژن‌) و نیزبعضی‌ از حالات‌ عیب‌ کار کلیه‌ (از جمله‌سندرم‌ نفروتیک‌، گلومرولونفریت‌ حاد ونارسایی‌ مزمن‌ کلیه‌)، زیادی‌ فشارخون‌ (به‌تنهایی‌ یا به‌ عنوان‌ درمان‌ کمکی‌) و همچنین‌درمان‌ دیابت‌ بی‌مزه‌ (با منشا مرکزی‌ وکلیوی‌) مصرف‌ می‌شود.

 

 

 

فارماکوکینتیک‌: جذب‌ کلرتالیدون‌ پس‌ ازمصرف‌ خوراکی‌ نسبتŠ سریع‌ است‌. پیوندکلرتالیدون‌ به‌ پروتئین‌ زیاد است‌. این‌ داروبه‌صورت‌ تغییر نیافته‌ و تقریبŠ به‌طورکامل‌ از طریق‌ کلیه‌ها دفع‌ می‌شود. نیمه‌عمر کلرتالیدون‌ 50 ـ 35 ساعت‌ می‌باشد واثر مدری‌ آن‌ پس‌ از 2 ساعت‌ شروع‌می‌شود. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌ اثردارو 2 ساعت‌ و طول‌ اثر آن‌ 72 ـ 48 ساعت‌است‌. اثر کاهنده‌ فشارخون‌ این‌ دارو پس‌ از4 ـ 3 روز ممکن‌ است‌ ظاهر شود، ولی‌ برای‌رسیدن‌ به‌ اثر مطلوب‌ ممکن‌ است‌ تا 4 ـ 3هفته‌ زمان‌ لازم‌ باشد.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در کمی‌ شدیدپتاسیم‌ و سدیم‌ خون‌ و زیادی‌ شدید کلسیم‌خون‌، عیب‌ شدید کار کبد و کلیه‌، زیادی‌علامتی‌ اوره‌ خون‌ و بیماری‌ آدیسون‌ نبایدمصرف‌ شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ این‌ دارو در صورت‌ وجودبی‌ادراری‌ یا عیب‌ کار کلیه‌ یا عیب‌ کار کبد،باید با احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود.

 

2 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ سبب‌ کاهش‌پتاسیم‌ خون‌، تشدید دیابت‌، نقرس‌ ولوپوس‌ اریتماتوزسیستمیک‌ شود.

 

 

 
 
عوارض‌ جانبی‌: کمی‌ فشارخون‌ وضعیتی‌،اختلالات‌ خفیف‌ گوارشی‌، کاهش‌ توانایی‌جنسی‌، کمی‌ پتاسیم‌، منیزیم‌ و سدیم‌ خون‌،زیادی‌ کلسیم‌ خون‌، آلکالوز همراه‌ با کمی‌کلرور خون‌، زیادی‌ اسید اوریک‌ خون‌،نقرس‌، افزایش‌ قند خون‌ و غلظت‌ کلسترول‌پلاسما، با مصرف‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

 

 

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌کلستیرامین‌ با کلرتالیدون‌ ممکن‌ است‌جذب‌ مدرهای‌ تیازیدی‌ را مهار کند.مصرف‌ همزمان‌ گلیکوزیدهای‌ دیژیتال‌ باکلرتالیدون‌، به‌ علت‌ بروز کمی‌ پتاسیم‌خون‌، ممکن‌ است‌ احتمال‌ مسمومیت‌ بادیژیتال‌ را افزایش‌ دهد. مصرف‌ همزمان‌این‌ دارو با لیتیم‌، به‌ علت‌ کاهش‌ کلیرانس‌کلیوی‌ لیتیم‌، ممکن‌ است‌ سبب‌ بروزمسمومیت‌ با لیتیم‌ شود.

 

 

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ مصرف‌ این‌ داروحتی‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودی‌ بایدادامه‌ یابد.

 

2 ـ این‌ دارو زیادی‌ فشارخون‌ را درمان‌نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرومصرف‌ آن‌ ممکن‌ است‌ تا آخر عمرضروری‌ باشد.

 

3 ـ احتمال‌ بروز کمی‌ پتاسیم‌ خون‌ وجوددارد. بنابراین‌ ممکن‌ است‌ مصرف‌ پتاسیم‌اضافی‌ در رژیم‌ غذایی‌ لازم‌ باشد. بدون‌مشورت‌ با پزشک‌، رژیم‌ غذایی‌ نباید تغییریابد.

 

4 ـ از مصرف‌ سایر داروها، بخصوص‌داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ندارند، باید خودداری‌ شود.

 

5 ـ اگر برنامه‌ مصرف‌ یک‌ بار در روز باشد،مصرف‌ دارو صبحها هنگام‌ برخاستن‌ ازخواب‌ توصیه‌ می‌شود تا اثر افزایش‌ دفعات‌ادرار در طول‌ شب‌ به‌ حداقل‌ برسد.

 
 
 

 

مقدار مصرف‌:

 

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ مدر، ابتدا

 

100 mg/day ـ 25 یا 200 ـ 100 میلی‌گرم‌یک‌ روز در میان‌ و به‌ عنوان‌ کاهنده‌فشارخون‌، mg/day 100 ـ 25 (به‌صورت‌مقدار واحد) مصرف‌ می‌شود. به‌عنوان‌آنتی‌دیورتیک‌ mg/day 100 مصرف‌می‌شود و مقدار نگهدارنده‌ آن‌ نیز

 

50 mg/day است‌.

 

کودکان‌: مقدار mg/kg/day 2 به‌ مدت‌ 3 روزدر هفته‌ مصرف‌ می‌شود که‌ این‌ مقدار براساس‌ پاسخ‌ بیمار تنظیم‌ می‌شود.

 

اشکال‌ دارویی‌:

 

Tablet : 100 mg
فهرست دارو ها