۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۶۷۲
موارد و مقدار مصرف: پماد کالاندولا در درماتیت های آلرژیک ،پیشگیری و تسکین التهاب

Calendula

 
کالاندولا
موارد و مقدار مصرف:
پماد کالاندولا در درماتیت های آلرژیک ،پیشگیری و تسکین التهاب و تحریک پوست بدن شیرخواران بر اثر تماس با ادرار،آزردگی های جلدی ناشی از خراشها و بریدگیهای سطحی ،خشکی و ترک های پوست ،گزیدگی حشرات ،پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی مصرف می شود.
 
 
 
 
مکانیسم اثر:
فلاونوییدهای موجود در گل همیشه بهار از آزادشدن هیستامین و تولید پروستاگلاندینها جلوگیری می نمایند. ساپونین های گل همیشه بهار از آزاد شدن هیستامین، برادی کینین و بعضی از آنزیم های پروتیولیتیک جلوگیری کرده و با کاهش نفوذپذیری مویرگها مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گردیده و مهاجرت گویچه های سفید را به ناحیه ملتهب کاهش می دهند. کارتنوییدهای گل همیشه بهار و بخصوص بتاکاروتن پیش ساز ویتامین A بوده و به اثرات ضد التهاب و التیام بخش فلاونوییدها و ساپونوزیدهای آن کمک می کنند. کاروتنوییدها همچنین همراه باتانن موجود در گیاه ممکن است در پیشگیری و بهبود حالت سرخی ،ادم و درد ناشی از آفتاب سوختگی که در اثر اشعه ماوراء بنفش ایجاد می شود مؤثر باشند.
 
 
اشکال دارویی:
Ointment:15g
 
فهرست دارو ها