۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۲۸۴
موارد و مقدار مصرف الف) کمبود کارنیتین اولیه.

Levocarnitine (LCarnitine)

 
کارنیتین
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) کمبود کارنیتین اولیه.
مقدار mg/kg/day 200 در 4-2 مقدار منقسم مصرف می‌شود. گهگاه تا mg/kg/day 400 مورد نیاز است.
ب) کمبود کارنیتین ثانویه.
بعد از هر جلسه دیالیز مقدار mg/kg 20 تزریق وریدی می‌شود (مقدار مصرف برحسب غلظت کارنی تین تنظیم می‌شود) ؛ مقدار نگهدارنده از راه خوراکی g/day 1 است.
 
مکانیسم اثر:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد احتیاط: اختلال کار کلیه (پیگیری کارنیتین آزاد و آسیل کارنیتین در خون و ادرار توصیه می‌شود) ؛ بارداری (البته مصرف آن مناسب است)، شیردهی.
فارماکوکینتیک:
عوارض جانبی
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، درد شکم، اسهال.
سایر عوارض: بوی بدن.
توجه: عوارض جانبی ممکن است به مقدار مصرف بستگی داشته باشد. طی اولین هفته درمان و بعد از هر آزمایش در مقدار مصرف تحمل به آن پیگیری شود.
اشکال دارویی:
اشکال دارویی:
Tablet: 250mg
Tablet, Chewable: 1g
Injection: 200 mg/ml, 5ml
Solution: 100 mg/ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آمونیوم کواترنر، مشتقات اسید آمینه.
طبقه‌بندی درمانی: کارنی تین.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: L-Carnitina
فهرست دارو ها