۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۱۱۹۰
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و دردناشی از آن مصرف می گردند.

Carmint

 
کارمینت (نعنا)
موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و دردناشی از آن مصرف می گردند.
 
 
 
 
مکانیسم اثر:
روغنهای فرار موجود در این فرآورده ها با داشتن اثرات آنتی اسپاسمودیک و کاهش تونوس اسفنگتر تحتانی مری موجب تسهیل خروج گازها ازمعده می گردد. ترکیبات فلاونوییدی و بیزابولول بابونه دارای اثرات آنتی اسپاسمودیک می باشند. به علاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طریق اثرآنتاگونیستی کلسیم موجب شل شدن عضلات صاف جداره کولون می شود.
 
 
اشکال دارویی:
Caramin:powder 40 g
Caraway mixture:Solution 120 ml
Carmint:Drop 30 ml
Dineh Carminatif:Powder 55 g
Dillsun:Drop 15 ml
Gripe water:Solution 120 ml
Supermint:Drop 15 ml
 

 

فهرست دارو ها