۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۱۸۳۴
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ،سوزش و تکرر ادرار بکار می رود.

Prostatan

 
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف:
قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ،سوزش و تکرر ادرار بکار می رود.
 
عوارض جانبی:
با مصرف این فرآورده احتمال بروز اختلالات گوارشی (تحریک معده) و واکنشهای آلرژیک وجود دارد.
 
 
مکانیسم اثر:
سیتوسترول موجود در این فرآورده با مهار آنزیم 5 آلفا ردوکتاز باعث کاهش غلظت دی هیدروتستوسترون (DHT) می گردد و در نتیجه رشد غده پروستات را متوقف می نماید.
ایزولکتین موجود در گزنه با رقابت در اتصال به گیرنده های تستوسترون در بافت پروستات موجب وقفه هیپرپلازی پروستات می گردد. همچنین ترکیبات موجود در این فرآورده دارای اثرات ضدالتهاب ،محرک سیستم ایمنی و کاهش دهنده تونیسیته عضلات صاف پروستات می باشد و موجب تسهیل جریان ادرار و بهبود حال بیمار می گردد.
 
 
Drop:30 m
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ پروستاتان‌ از عصاره‌هیدروالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌: 1. ریشه‌ گزنه‌ 20% Urtica dioica 2. اندام‌ هوایی‌ گزنه‌ 10% Urtica dioica 3. تخم‌ کدوی‌ بدون‌ پوست‌ 20% Cucurbita pepo 4. گل‌ بابونه‌ 20% Matricaria chamomilla 5. میوه‌ خارخاسک‌ 20% Tribulus terrestis 6. میوه‌ انیسون‌ 10% Pimpinella anisum
مواد موثره‌: استروییدها (سیتوسترول‌)،اسکوپولتین‌، فنیل‌ پروپان‌، ایزولکتین‌،پلی‌ساکاریدها و فلانوییدها، روغنهای‌ فرار و اسیدهای‌ چرب‌ (اسید لینولئیک‌).
فهرست دارو ها