۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۱۲۳۹
موارد و مقدار مصرف: قطره پاسی پی به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی

Pasipay

 
پاسی پی
موارد و مقدار مصرف:
قطره پاسی پی به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی و بی خوابی بکار می رود.
در کودکان 6-2 سال: 6 قطره سه بار در روز و 10 قطره هنگام خواب.
بزرگسالان و کودکان بالای 6 سال: 10 قطره 3 بار در روز و 30-25 قطره شب هنگام خواب.
در افراد بالای 65 سال بهتر است مصرف دارو را از مقادیر کم آغاز کرده و مقدار آن را به تدریج افزایش داد.
 
 
هشدار:
هشدارها:
1 . این‌ دارو با ایجاد خواب‌آلودگی‌ ممکن‌ است‌ بر انجام‌ اعمالی‌ که‌ نیازبه‌ مهارت‌ و دقت‌ دارند (مثل‌ رانندگی‌) تاثیر گذارد.
2 . در مطالعات‌ حیوانی‌ هارمان‌ و هارمالین‌موجود در گیاه‌ گل‌ ساعتی‌ اثر تحریک‌ فعالیت‌ رحم‌ نشان‌ داده‌اند. بر این‌ اساس‌ بایستی‌ از مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ دارو در دوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ اجتناب‌ شود.
تداخل دارویی:
مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است باعث ایجاد خواب آلودگی و افزایش اثر داروهای مهارکننده منوآمین اکسیداز (MAOI) شود.
مکانیسم اثر:
مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثر آرام بخشی روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می باشند.
 
 
Drop:30 ml
فهرست دارو ها