۱۳۹۵/۰۳/۲۹| تعداد بازدید: ۳۰۰
موارد و مقدار مصرف: توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آیروژینوزا

Paromomycin

 
پارامومسین
موارد و مقدار مصرف:
توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آیروژینوزا کمی موثرتر است .توبرامایسین در سپتی سمی و سپسیس نوزادان ،مننژیت و سایر عفونتهای CNS،عفونت مجاری صفراوی ،پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات مصرف می شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو نباید در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو مصرف شود.
عوارض جانبی:
آسیب بخش حلزونی گوش ،مسمومیت برگشت پذیر کلیه ،بندرت کاهش منیزیم خون به ویژه در مصرف طولانی مدت وکولیت پسود و ممبران از عوارض احتمالی این دارو هستند.
هشدار:
این دارو نباید در صورت ابتلای بیمار به میاستنی گراو مصرف شود.
تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با سفالوسپورین ها (به ویژه سفالوتین) ،آمفوتریسین ،سیکلوسپورین و داروهای سیتوتوکسیک ،خطر بروز مسمومیت کلیوی (و احتمالا مسمومیت گوشی) افزایش می یابد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با نیوستیگمین و پیریدوستیگمین ،اثر این داروهای کولینرژیک را کاهش می دهد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزیدها با داروهای مسدد عصب عضله ممکن است موجب ضعف بیشتر عضلات اسکلتی ،ضعف تنفس و حتی آپنه شود. خطر بروز مسمومیت گوشی در صورت مصرف آمینوگلیکوزیدها با داروهای مدرگروه حلقه لوپ ممکن است افزایش یابد. از مصرف همزمان دو یا چند آمینوگلیکوزید با یکدیگر و مصرف همزمان این داروها با کاپریومایسین باید خودداری کرد، زیرا خطر بروز مسمومیت گوشی و کلیوی و انسداد عصب عضله ممکن است افزایش یابد.
 
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.از آنجا که احتمال تشکیل کمپلکس بین توبرامایسین و سایر داروها وجود دارد، مخلوط کردن این دارو با سایر داروها در یک محلول توصیه نمی شود.
2.تزریق زیر جلدی توبرامایسین بدلیل دردناک بودن ،توصیه نمی شود.
 
اشکال دارویی:
Injection:10mg/ml,40mg/ml(assulfate)
فهرست دارو ها