۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۳۵۵
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های مولتی ویتامین جهت تامین ویتامینها در بیمارانی که از تغذیه

Multivitamin

 
مولتی ویتامین
موارد و مقدار مصرف:
فرآورده های مولتی ویتامین جهت تامین ویتامینها در بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد موادغذایی ضروری و کافی است و همچنین در بیمارانی که نیاز به این مواد بطور موقت در آنها افزایش یافته است (مانند زنان باردار و در دوران شیردهی)مصرف می شود.
 
 
 
 
 
 
 
اشکال دارویی:
Oral DropsSyrupEffervescentCoated Tablet
(/ml)(/5ml)Tabletor Capsule
1500 IU2500 IU3000 IU5000 IUVit A
0.5 mg1 mg2 mg1.5 mgVit B1
400 IU400 IU--400 IUVit D
0.6 mg1.2 mg2.5 mg1.7 mgVit B2
5 IU15 IU2.5 mg15 IUVit E
0.4 mg1 mg4 mg2 mgVit B6
------400 mcgFolic Acid
1.5 mcg4.5 mcg2 mcg6 mcgVit B12
8 mg13.5 mg20 mg20 mgNicotinamide
35 mg60 mg100 mg60 mgVit C
----8 mg--Calcium
Pantothenate
----30 mcg--Biotin
Oral DropsSyrupEffervescentCoated Tablet
(/ml)(/5ml)Tabletor Capsule
1500 IU2500 IU3000 IU5000 IUVit A
0.5 mg1 mg2 mg1.5 mgVit B1
40
فهرست دارو ها