۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۳۲۴
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های مولتی ویتامین جهت تامین ویتامینها در بیمارانی که از تغذیه

Multivitamin Plus Iron

 
مولتی ویتامین و آهن
موارد و مقدار مصرف:
فرآورده های مولتی ویتامین جهت تامین ویتامینها در بیمارانی که از تغذیه کافی برخوردار نبوده یا رژیم غذایی آنها فاقد موادغذایی ضروری و کافی است و همچنین در بیمارانی که نیاز به این مواد بطور موقت در آنها افزایش یافته است (مانند زنان باردار و در دوران شیردهی) مصرف می شود.
 
 
 
 
 
 
 
اشکال دارویی:
SyrupOral Drops
(/ml) (/ml)
2500 IU5000 IUVit A
1.05 mg0.5 mgVit B1
400 IU400 IUVit D
1.2 mg0.6 mgVit B2
15 IU5 IUVit E
1 mg0.4 mgVit B6
60 mg35 mgVit C
10 mg10 mgIron (as sulfate)
13.5 mg8 mgNicotinamide
.5 mcg--Vit B12
 
فهرست دارو ها