۱۳۹۵/۰۴/۰۳| تعداد بازدید: ۲۶۶
موارد و مقدار مصرف کنترل و پیشگیری از خونریزی در بیماری هموفیلی A

Factor VIII

 
فاکتور هشت
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
کنترل و پیشگیری از خونریزی در بیماری هموفیلی A (کمبود ژنیتیکی فاکتور VIII) و در بیمارانی با مهار کننده‌های اکتسابی فاکتور هشت در جریان خون، به شرطی که تیتر مهار کننده کمتر از Bu 10 باشد.
دوز: جهت محاسبه میزان افزایش در سطح فاکتور ضد هموفیلیک بعد از تجویز فرآورده می‌توان دوز فرآورده برحسب وزن را در عدد 2 ضرب کرد. به طور مثال تجویز Iu/kg 25 ازفرآورده Iu/dl 50 سطح فاکتور ضد هموفیلیک را افزایش می‌دهد. در مقابل برای محاسبه دوز نیز می‌توان، درصد مورد انتظار افزایش فاکتور را در 2 تقسیم کرده و سپس در وزن بدن ضرب کرد. به طور مثال برای یک کودک kg 40، جهت افزایش 70% در سطح فاکتور ضد هموفیلی (AHF) IU 1400 فرآورده لازم است. ( Iu 1400 = 40 * 2/70)
الف) خونریزی خفیف از مفاصل و ماهیچه‌ها، خونریزی دهانی.
دوز محاسبه شده در فواصل 24-12 ساعت به مدت 3-1 روز تجویز شده تا خونریزی کنترل شود و علائم بالینی بهبود یابند. هدف رساندن سطح AHF به 40-20 درصد حد نرمال است.
ب) خونریزی وسیع از مفاصل یا ماهیچه‌ها یا هماتوم.
دوز محاسبه شده در فواصل 24-12 ساعت به مدت 3 روز تجویز می‌شود تا علائم مانند درد و ناتوانی برطرف شوند. هدف رساندن سطح AHF به 60-30 درصد نرمال است.
پ) خونریزیهای تهدید کننده حیات مانند CNS، خونریزی شدید شکمی و خونریزی از گلو.
دوز محاسبه شده در فواصل 24-8 ساعت تجویز می‌شود، تا خونریزی کنترل شود. هدف رساندن سطح AHF به 100-60 درصد نرمال است.
ت) جراحی مینور شامل کشیدن دندان.
تک دوز فرآورده به همراه داروی ضد فیبرینولیتیک خوراکی یک ساعت قبل از جراحی تجویز شود. هدف رساندن سطح AHF به 80-60 درصد حد نرمال است.
ث) جراحی ماژور.
هدف رساندن سطح AHF به 100-80 درصد حد نرمال، قبل و بعد از جراحی است. انفوزیون هر 24-8 ساعت یک بار تا پایدار شدن وضعیت بیمار تکرار شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
ملاحظات اختصاصی
1- تنها در بیمارانی که سطح مهار کننده کمتر از Bu/ml 10 است. این فرآورده باید استفاده شود.
2- بیماران از نظر واکنش‌های حساسیتی مانیتور شوند. علائم حیاتی قبل و ضمن درمان ثبت شوند. بعضی بیماران یک واکنش حاد و گذرای آلرژیک (اریتم، کهیر، درد پشت، تب) طی تجویز برخی فرآورده‌ها یا پس از آن نشان می‌دهند.
3- دارو بر طبق دستورات کارخانه تولید کننده و با حلال مربوط رقیق شود. پس از افزودن حلال به ویال، آن را به آرامی بچرخانید تا پودر خشک دارو کاملاً حل شود. محلولهای رقیق شده در عرض 3 ساعت از تهیه باید مصرف شوند. فاکتور ضد هموفیلی با سرعت ml/min 10 تجویز شود.
4- در صورت نیاز به سرنگ، از نوع پلاستیکی استفاده شود (محلولهای AHF به سطح سرنگهای شیشه‌ای می‌چسبند).
5- قبل از رقیق شدن فرآورده در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد در یخچال نگهداری شود. از منجمد نمودن آن اجتناب کنید.
6- به بیمار توصیه شود که هرگونه نشانه واکنش‌های حساسیتی را بلافاصله گزارش کند.
مصرف در کودکان: فراورده نوترکیب فاکتور ضدهموفیلی قابل استفاده در این گروه سنی و همچنین نوزادان می‌باشد.
مصرف در بارداری: تأثیر این فرآورده بر روی جنین یا ضمن دوران حاملگی مشخص نیست. در طی دوران حاملگی تنها در صورت ضرورت از این فرآورده استفاده شود.
 
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
تجویز این فرآورده باعث افزایش سطح فاکتور ضد هموفیلی در پلاسمای خون بیماران هموفیلیک شده و از خونریزی خودبخودی یا بعد از تروما در این بیماران جلوگیری می‌کند.
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: بیماری فون‌ویلبراند، از آنجایی که برای کنترل خونریزی سودمند نیست، در موارد انواع نوترکیب این فرآورده، در بیماران دارای حساسیت شناخته شده به پروتئین‌های موش، همستر و گاو منع مصرف دارد.
تنها در موارد کمبود فاکتور VIII استفاده شود، در کمبود سایر فاکتورهای انعقادی نباید استفاده شود.
از آنجا که این فرآورده حاوی پروتئین‌های با منشأ موش، گاو و یا همستر است. احتمال تشکیل آنتی‌بادی بر ضد آن و واکنش‌های حساسیتی در بیمار وجود دارد.
اشکال دارویی:
اشکال دارویی:
Injection, Powder, Lyophilized: 250,500U
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد هموفیلی A.
طبقه‌بندی درمانی: ضد هموفیلی A.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری:
Beriate P,Emoclot , Haemoctin , Octanate, Immunate , Haemofil M, Factane, Benate P
فهرست دارو ها