۱۳۹۵/۰۳/۲۴| تعداد بازدید: ۱۷۸
موارد مصرف‌: این‌ فرآورده‌ در پیشگیری‌بعد از آلودگی‌ و درمان‌ بیماری‌ بوتولیسم‌ناشی‌ از خوردن‌ غذاهای‌ آلوده‌ مصرف‌می‌شود.

ضد بوتولیسم

 

موارد مصرف‌: این‌ فرآورده‌ در پیشگیری‌بعد از آلودگی‌ و درمان‌ بیماری‌ بوتولیسم‌ناشی‌ از خوردن‌ غذاهای‌ آلوده‌ مصرف‌می‌شود.

 

 

 

مکانیسم‌ اثر: پادزهر سه‌ ظرفیتی‌ بوتولیسم‌باعث‌ خنثی‌ شدن‌ سموم‌ تولید شده‌ توسطClostridium botulinum  می‌شود. هرمیلی‌لیتر از این‌ پادزهرحاوی‌ بیش‌ از 500واحد پادزهربر علیه‌ هر کدام‌ از سه‌ نوع‌ سم‌A، B،  Eمی‌باشد.

 

 

 

هشدارها: این‌ فرآورده‌ در درمان‌بوتولیسم‌ نوزادان‌ تاثیری‌ ندارد.

 

عوارض‌ جانبی‌: شوک‌ آنافیلاکتیک‌، کاهش‌فشار خون‌، کهیر، اختلال‌ تنفسی‌ و بیماری‌سرمی‌ از عوارض‌ جانبی‌ این‌ فرآورده‌ است‌.

 
 
 

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ قبل‌ از تزریق‌، آزمون‌حساسیت‌ انجام‌ شود.

 

2 ـ بدلیل‌ تشدید اثرات‌ عصبی‌ سم‌بوتولینوم‌، از مصرف‌ آنتی‌بیوتیک‌های‌آمینوگلیکوزیدی‌ در مسمومین‌ اجتناب‌شود.

 

3 ـ فرآورده‌ را باید در دمای‌ بین‌ 2-8درجه‌ سانتیگراد نگهداری‌ و از انجماد آن‌جلوگیری‌ کرد.

 

 

 

مقدار مصرف‌: برای‌ درمان‌ بوتولیسم‌، 20میلی‌لیتر از پادزهر را باید در 100 میلی‌لیترسرم‌ نمکی‌ رقیق‌ و به‌ آهستگی‌ (حداقل‌ 30دقیقه‌) داخل‌ وریدی‌ تزریق‌ کرد. درصورت‌ لزوم‌ بعد از 4 ساعت‌، 10 میلی‌لیتردیگر تجویز شود و دفعات‌ بعد با فواصل‌12-24 ساعت‌ مصرف‌ شود.

 
 
برای‌ پیشگیری‌، بعد از بلع‌ غذای‌ آلوده‌ به‌Clostridium botulinum 20 میلی‌لیترازفرآورده‌ باید داخل‌ عضلانی‌ تزریق‌ شود.در صورت‌ ظهور علائم‌، پادزهر اضافی‌تزریق‌ گردد
فهرست دارو ها