۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۶۱۱
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند.

Zingiber Products

 
زنجبیل
موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده ها در پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شوند.
 
 
 
تداخل دارویی:
از آنجا که گزارش شده است زنجبیل دارای اثرات کاردیوتونیک و ضدفعالیت پلاکتی و پایین آورنده قند خون می باشد،لذا مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ها ممکن است با درمانهای قلبی ،پایین آورنده قندخون و ضدانعقاد تداخل نماید.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر زنجبیل در پیشگیری از بیماری مسافرت مشخص نیست. به نظر می رسد که با تاثیر موضعی بر مجاری گوارشی اثر خود را اعمال می کند.
 
 
اشکال دارویی:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تیمیان‌ از عصاره‌هیدورالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌:
1. برگ‌ آویشن‌ 19% Thymus vulgaris
2. برگ‌ اکالیپتوس‌ 5% Eucalyptus globulus
3. برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4. دانه‌ رازیانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare
فهرست دارو ها