۱۳۹۵/۰۳/۲۷| تعداد بازدید: ۳۰۷
موارد مصرف‌: دیلتیازم‌ در درمان‌ آنژین‌،زیادی‌ فشارخون‌ و آریتمی‌ مصرف‌می‌شود.

دیلتیازم‌

 

موارد مصرف‌: دیلتیازم‌ در درمان‌ آنژین‌،زیادی‌ فشارخون‌ و آریتمی‌ مصرف‌می‌شود.

 

 

 

فارماکوکینتیک‌: این‌ دارو بخوبی‌ از مجرای‌گوارش‌ جذب‌ می‌شود و به‌ دلیل‌ متابولیسم‌عبور اول‌ از کبد، فراهمی‌ زیستی‌ آن‌ تقریبŠ40 درصد می‌باشد. فراهمی‌ زیستی‌ بامصرف‌ طولانی‌ مدت‌ و افزایش‌ مقدارمصرف‌، افزایش‌ می‌یابد. پیوند این‌ دارو به‌پروتئین‌های‌ پلاسما زیاد می‌باشد. نیمه‌عمر این‌ دارو پس‌ از مصرف‌ یک‌ مقدارواحد خوراکی‌ 30 ـ 20 دقیقه‌ و برای‌ مقادیرمصرف‌ تکراری‌ و زیاد، تقریبŠ 5 تا 8ساعت‌ می‌باشد. نیمه‌ عمر آن‌ از راه‌ تزریقی‌نیز تقریبŠ 3/4 ساعت‌ است‌. اثر دیلتیازم‌ ازراه‌ تزریقی‌ طی‌ 3 دقیقه‌ (به‌ منظور کاهش‌سرعت‌ ضربان‌ قلب‌ یا تبدیل‌ تاکی‌ کاردی‌فوق‌ بطنی‌ حمله‌ای‌ به‌ ریتم‌ سینوسی‌) و بامصرف‌ قرصهای‌ معمولی‌ پس‌ از 60 ـ 30دقیقه‌ شروع‌ می‌شود. زمان‌ لازم‌ برای‌رسیدن‌ به‌ اوج‌ اثر با مصرف‌ مکرر از راه‌خوراکی‌ حدود 2 هفته‌ و با تزریق‌ سریع‌وریدی‌ 7 ـ 2 دقیقه‌ است‌. طول‌ اثر دارو ازراه‌ خوراکی‌ 8 ـ 4 ساعت‌، از راه‌ تزریق‌سریع‌ وریدی‌ 3 ـ 1 ساعت‌ و از راه‌انفوزیون‌ مداوم‌ وریدی‌ 1 ـ 0/5 ساعت‌است‌.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در برادی‌کاردی‌، نارسایی‌ بطن‌ چپ‌، انسداد درجه‌ 2یا 3 دهلیزی‌ بطنی‌ (مگر در مواردی‌ که‌ ازضربان‌ ساز مصنوعی‌ استفاده‌ شده‌ باشد)و سندرم‌ سینوس‌ بیمار نباید مصرف‌شود.

 

 

 

هشدارها: 1 ـ مقدار مصرف‌ دیلتیازم‌ دربیماران‌ مبتلا به‌ عیب‌ کار کلیه‌ و کبد بایدکاهش‌ داده‌ شود.

 

2 ـ در موارد زیر، این‌ دارو باید با احتیاطمصرف‌ شود: نارسایی‌ قلبی‌ و عیب‌ شدیدکار بطن‌ چپ‌، برادی‌ کاردی‌ خفیف‌، انسداددرجه‌ یک‌ دهلیزی‌ بطنی‌ و افزایش‌ فاصله‌PR در الکتروکاردیوگرام‌.

 

 

 

عوارض‌ جانبی‌: برادی‌ کاردی‌، انسدادسینوسی‌ ـ دهلیزی‌ و دهلیزی‌ ـ بطنی‌،کاهش‌ فشارخون‌، کسالت‌، سردرد،اختلالات‌ گوارشی‌، برافروختگی‌ واحساس‌ گرما، خیز (ورم‌ مچ‌ پا) از عوارض‌جانبی‌ مهم‌ دارو می‌باشند.

 

 

 
 
تداخل‌های‌ دارویی‌: خطر بروز برادی‌کاردی‌، انسداد دهلیزی‌ ـ بطنی‌ و ضعف‌عضله‌ قلب‌ ناشی‌ از مصرف‌ آمیودارون‌، بامصرف‌ همزمان‌ دیلتیازم‌ افزایش‌ می‌یابد.اثر کاربامازپین‌ و تئوفیلین‌ با مصرف‌دیلتیازم‌ افزایش‌ می‌یابد. دیلتیازم‌ سبب‌افزایش‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ فنی‌ توئین‌ ودیگوکسین‌ می‌شود. مصرف‌ همزمان‌دیلتیازم‌ با داروهای‌ مسدودکننده‌گیرنده‌های‌ بتا ـ آدرنرژیک‌، خطر بروزبرادی‌ کاردی‌ و انسداد دهلیزی‌ ـ بطنی‌ راافزایش‌ می‌دهد. اثر دیلتیازم‌ در مصرف‌ بافنوباربیتال‌ و فنی‌توئین‌ کاهش‌ می‌یابد.

 

 

 

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ مصرف‌ این‌ داروحتی‌ در صورت‌ احساس‌ بهبودی‌ بایدادامه‌ یابد.

 

2 ـ این‌ دارو افزایش‌ فشارخون‌ را درمان‌نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌نماید. از اینرومصرف‌ آن‌ ممکن‌ است‌ تا آخر عمرضروری‌ باشد.

 

3 ـ کاهش‌ دفعات‌ بروز درد قفسه‌ سینه‌ممکن‌ است‌ بیمار را تشویق‌ به‌ فعالیت‌ بیش‌از حد کند. بنابراین‌، در مورد میزان‌تمرینات‌ بدنی‌ باید با پزشک‌ مشورت‌ شود.

 

4 ـ از مصرف‌ سایر داروها، بخصوص‌داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ که‌ نیاز به‌ نسخه‌ندارند، باید خودداری‌ شود.

 

5 ـ نبض‌ بیمار باید کنترل‌ شود و درصورتی‌ که‌ کمتر از 50 بار در دقیقه‌ باشد،مراجعه‌ به‌ پزشک‌ ضروری‌ است‌.

 

 

 

مقدار مصرف‌:

 

خوراکی‌

 

مقدار مصرف‌ این‌ دارو در درمان‌ آنژین‌ یاافزایش‌ فشارخون‌ در بزرگسالان‌، 60میلی‌گرم‌ 3 بار در روز (در مورد بیماران‌سالخورده‌، ابتدا 2 بار در روز) است‌ که‌ درصورت‌ نیاز می‌توان‌ این‌ مقدار را با فاصله‌هر 1 یا 2 روز بر حسب‌ نیاز و تحمل‌ بیمارافزایش‌ داد. بیشینه‌ مقدار مصرف‌360mg/day است‌.

 
 
تزریقی‌

 

از راه‌ تزریق‌ وریدی‌ به‌عنوان‌ ضد آریتمی‌،مقدار mg/kg 0/25 به‌ آهستگی‌ و در مدت‌بیش‌ از 2 دقیقه‌ با پی‌گیری‌ مداوم‌الکتروکاردیوگرام‌ و فشارخون‌ تجویزمی‌شود. اگر پاسخ‌ کافی‌ حاصل‌ نشود،مقدار mg/kg 0/35 را می‌توان‌ 15 دقیقه‌

 

پس‌ از خاتمه‌ تزریق‌ مقدار اولیه‌ تجویزنمود. باید توجه‌ داشت‌ که‌ بعضی‌ ازبیماران‌ به‌ مقدار mg/kg 0/15 پاسخ‌می‌دهند، اگر چه‌ طول‌ اثر دارو ممکن‌ است‌کمتر باشد.

 

در انفوزیون‌ مداوم‌ وریدی‌، ابتدا

 

mg/hr 10 بلافاصله‌ پس‌ از آخرین‌ تزریق‌سریع‌ وریدی‌ تجویز می‌شود. سرعت‌انفوزیون‌ ممکن‌ است‌ به‌ میزان‌ mg/hr 5باشد.

 

 

 

اشکال‌ دارویی‌:

 

Tablet : 60 mg

 

For Injection : 100 mg
فهرست دارو ها