۱۳۹۵/۰۳/۲۷| تعداد بازدید: ۲۲۱
موارد مصرف‌: دیدروژسترون‌ برای‌ درمان‌آندومتریوز، سقط عادتی‌

دیدروژسترون‌

 

موارد مصرف‌: دیدروژسترون‌ برای‌ درمان‌آندومتریوز، سقط عادتی‌، خونریزی‌غیرفونکسیونل‌ رحم‌، قاعدگی‌ دردناک‌،فقدان‌ قاعدگی‌، سندرم‌ پیش‌ از قاعدگی‌ وبه‌منظور جانشین‌ درمانی‌ هورمونی‌مصرف‌ می‌شود.

 

 

 

مکانیسم‌ اثر: پس‌ از پیوند به‌گیرنده‌های‌سیتوپلاسمی‌ و ایجاد کمپلکس‌ استروئید ـگیرنده‌، نسخه‌برداری‌ آغاز شده‌ و ساخت‌پروتئین‌ها افزایش‌ می‌یابد. این‌ پروتئین‌هامسئول‌ آثار فارماکولوژیک‌ دارومی‌باشند. این‌ دارو نیز مانند سایرپروژستین‌ها مانع‌ رهایش‌ گنادوتروپین‌هااز هیپوفیز و در نتیجه‌ مانع‌ بلوغ‌ فولیکولی‌و تضعیف‌ تخمک‌گذاری‌ می‌گردد.

 

 

 

فارماکوکینتیک‌: دیدروژسترون‌ از دستگاه‌گوارش‌ به‌خوبی‌ جذب‌ می‌شود و متابولیسم‌آن‌ کبدی‌ بوده‌ و از راه‌ کلیه‌ها دفع‌ می‌شود.

 

 

 

موارد منع‌ مصرف‌: در کارسینوم‌ پستان‌ یااعضاء تناسلی‌، بیماری‌ کبدی‌، سقطفراموش‌ شده‌ و اختلالات‌ ترومبوتیک‌ نبایدمصرف‌ شود.
 
 

 

 

هشدارها: در حین‌ مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌خونریزیهای‌ قاعدگی‌ نامنظم‌ دیده‌ شود که‌در آن‌ صورت‌ بهتر است‌ میزان‌ مصرف‌ راافزایش‌ داد.

 

 

 

عوارض‌ جانبی‌: ترومبوفلبیت‌، آمبولی‌ریوی‌، ترومبوز شبکیه‌، لکه‌بینی‌،خونریزی‌ نابجا، تغییر اشتها و ورم‌ قوزک‌پا از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.

 

 

 

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌دیدروژسترون‌ و بروموکریپتین‌ موجب‌ترشح‌ بیش‌ از حد و خود به‌خودی‌ جریان‌شیر می‌گردد. داروهای‌ القاکننده‌ فعالیت‌آنزیم‌های‌ کبدی‌ مثل‌ کاربامازپین‌،فنوباربیتال‌، فنی‌توئین‌ و ریفامپین‌ موجب‌کاهش‌ کارآئی‌ دارو می‌شوند.
 
 

 

 

مقدار مصرف‌: در آندومتریوز 10 میلی‌گرم‌3ـ2 بار در روز طی‌ روزهای‌ 25ـ5 سیکل‌قاعدگی‌ و یا به‌طور مداوم‌ مصرف‌می‌شود. در سقط عادتی‌ 10 میلی‌گرم‌دوبار در روز از روزهای‌ 25ـ11 سیکل‌ تاوقوع‌ آبستنی‌ و سپس‌ به‌طور مداوم‌ تا هفته‌20 حاملگی‌ مصرف‌ و سپس‌ به‌تدریج‌میزان‌ مصرف‌ کاهش‌ داده‌ می‌شود. برای‌توقف‌ خونریزی‌ غیرفونکسیونال‌ رحم‌، 10میلی‌گرم‌ دوبار در روز (به‌همراه‌ یک‌استروژن‌) و به‌مدت‌ 7ـ5 روز تازمان‌ قطع‌خونریزی‌ مصرف‌ می‌شود. برای‌جلوگیری‌ از خونریزی‌، 10 میلی‌گرم‌ دوباردر روز (همراه‌ یک‌ استروژن‌) در روزهای‌25ـ11 سیکل‌ مصرف‌ می‌شود. در قاعدگی‌دردناک‌، مقدار مصرف‌ آن‌ 10 میلی‌گرم‌دوبار در روز در روزهای‌ 25ـ 5 سیکل‌می‌باشد. در فقدان‌ قاعدگی‌ 10 میلی‌گرم‌دوبار در روز از روزهای‌ 25ـ11 سیکل‌به‌شرط تجویز همزمان‌ استروژن‌ از روز25ـ1 سیکل‌، مصرف‌ می‌شود. در سندرم‌پیش‌ از قاعدگی‌، mg/day 10 از روز 26ـ12سیکل‌ مصرف‌ می‌شود که‌ در صورت‌ نیازمی‌توان‌ مقدار مصرف‌ دارو را افزایش‌ داد.

 

 

 

اشکال‌ دارویی‌:

 

Tablet: 5 mg
فهرست دارو ها
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26
No Image
میرتوپلکس
موارد مصرف‌: میرتوپلکس‌ دارای‌ خاصیت‌ ضد ویروس‌ هرپس‌ سیمپلکس‌
1395/04/26
No Image
کارمیناتیوز
موارد و مقدار مصرف: این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه، نفخ ...
1395/04/26