۱۳۹۵/۰۴/۰۵| تعداد بازدید: ۲۹۷
وارد و مقدار مصرف: دیازوکساید تزریقی برای درمان سریع زیادی شدید فشار خون

Diazoxide

 
دیازوکساید
موارد و مقدار مصرف:
دیازوکساید تزریقی برای درمان سریع زیادی شدید فشار خون ناشی از بیماری کلیوی مصرف می شود.
 
عوارض جانبی:
تاکی کاردی ،افزایش قندخون ،احتباس آب و سدیم با مصرف این دارو گزارش شده است.
 
تداخل دارویی:
مصرف همزمان داروهای پایین آورنده فشارخون و داروهای بیهوشی با دیازوکساید ممکن است منجر به بروز اثرات اضافی آورنده فشارخون گردد.
مکانیسم اثر:
دیازوکساید باعث گشاد شدن شریانچه ها شده و مقاومت محیطی را کاهش می دهد.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.برای جلوگیری از نشت دارو به بافتهای اطراف رگ ،هنگام تزریق وریدی باید دقت کامل بعمل آید، چون ممکن است منجر به سلولیت و درد شود. در صورت نشت دارو به بافتهای اطراف رگ ،درمان با کمپرس سرد توصیه می شود.
2.به منظور جلوگیری از بروز آریتمی قلبی ،توصیه می شود دیازوکساید فقط به داخل ورید محیطی تزریق شود.
فارماکوکینتیک:
پیوند دیازوکساید به آلبومین بسیار زیاد است (بیش از 90درصد). متابولیسم این دارو کبدی است .نیمه عمر دارو در افراد سالم ،36-21 ساعت و در بیماران مبتلا به بی ادراری 53-20 ساعت است. اثر دارو یک دقیقه پس از تزریق وریدی شروع می شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر،5-2 دقیقه و طول اثر دارو، 12-2 ساعت است. دیازوکساید از راه کلیه دفع می شود.
اشکال دارویی:
Injection:300 mg / 20 ml
 
فهرست دارو ها