۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۱۳۶۸
موارد و مقدار مصرف: شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود

Thymian

 
تیمیان
موارد و مقدار مصرف:
شربت تیمیان به عنوان ضد سرفه و خلط آور بکار می رود.
 
عوارض جانبی:
تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشا مخاطی گردد. به دلیل وجود آنتول احتمال بروز واکنشهای آلرژیک (درماتیت تماسی) در افراد حساس وجود دارد.
هشدار:
به دلیل وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک مصرف شود.
ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداری‌ و شیردهی‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌.
 
مکانیسم اثر:
اثرات خلط آور و ضدسرفه آویشن احتمالا مربوط به فلاونوییدها و روغنهای فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد. همچنین برای روغنهای فرار اکالیپتوس (اکالیپتول)،رازیانه (آنتول)،مرزه (کارواکرول) نیز اثرات خلط آور و ضد سرفه گزارش شده است.
 
 
اشکال دارویی:
Syrup:120 ml
 
فهرست دارو ها