۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۱۰۳۶
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود.

Olea-Crat

 
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف:
اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود.
مقدار مصرف‌: روزی‌ 3 ـ 2 بار، هر بار یک‌ قاشق‌ غذاخوری‌ از اولئاکرات‌ را در یک‌لیوان‌ آب‌ جوش‌ به‌ مدت‌ 15 دقیقه‌ دم‌ کرده‌ پس‌ از صاف‌ نمودن‌ مصرف‌ شود.
 
عوارض جانبی:
با مصرف فرآورده های حاوی کراتاگوس عوارضی نظیر تهوع ،خستگی ،تعریق و بثورات جلدی (روی دست) گزارش شده است. مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است ایجاد مسمومیت (برادیکاردی ،دپرسیون تنفسی) نماید.
 
 
مکانیسم اثر:
اثرات قلبی عروقی این فرآورده به ترکیبات فلاونوییدی موجود در کراتاگوس آن بخصوص پروسیانیدینها نسبت داده شده است .اولیاکرات احتمالا باعث افزایش جریان خون کرونر،افزایش جریان خون محیطی (در سر،عضلات اسکلتی و کلیه)،کاهش جریان خون محیطی (در پوست و دستگاه گوارش)،کاهش مقاومت محیطی و کاهش فشارخون می گردد.
 
 
اشکال دارویی:
Powder:100 g
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: اولئاکرات‌ از مخلوط گیاهان‌ زیر تشکیل‌ شده‌ است‌: 1. برگ‌ زیتون‌ 32/5% Olea europea 2. میوه‌ سرخ‌ ولیک‌ 32/5% Crataegus microphilla 3. میوه‌ قره‌قات‌ 20% Vaccinium arctostaphyllos 4. میوه‌ عناب‌ 10% Zizyphus vulgaris 5. برگ‌ پونه‌ 5% Mentha pulegium
فهرست دارو ها