۱۳۹۴/۰۱/۲۷| تعداد بازدید: ۴۱۵
آنتی توکسین دیفتریا

موارد مصرف :
 
 این‌ فرآورده‌ برای‌ ایجادایمنی‌ انتقالی‌ و به‌ منظور پیشگیری‌ موقت‌ یادرمان‌ عفونت‌ دیفتری‌ مصرف‌ می‌شود.هر بیمار با علائم‌ بالینی‌ دیفتری‌ باید فورا وقبل‌ از هر گونه‌ آزمایش‌ باکتری‌ شناسی‌پادزهر دیفتری‌ دریافت‌ نماید.

فارماکینتیک :
 

‌ مکانیسم :
 
 این‌ فرآورده‌ حاوی‌ موادخالص‌ ضد سم‌ دیفتری‌ می‌باشد که‌ بر علیه‌سم‌ تولید شده‌ توسط باکتری‌ Corynebacterium diphtheriaبدست‌می‌آید.

موارد منع مصرف :

هشدار :
 
 1 ـ قبل‌از تزریق‌، تست‌حساسیت‌انجام‌ شود. 2 ـ برای‌ کنترل‌ واکنشهای‌ حساسیتی‌،اپی‌نفرین‌ 1000:1 باید در دسترس‌ باشد. 3 ـ آزمون‌ حساسیت‌: مقدار 0/2 میلی‌لیتراز محلول‌ رقیق‌ شده‌ (10:1 برای‌ افرادبدون‌ سابقه‌ و 100:1 برای‌ افراد با سابقه‌آلرژی‌) از سرم‌ طبیعی‌ اسب‌ یا پادزهر راباید زیرجلدی‌ تزریق‌ کرد. بعد از 30 دقیقه‌در صورت‌ عدم‌ واکنش‌ 0/2 میلی‌ لیتر ازفرآورده‌ رقیق‌ نشده‌ باید تزریق‌ شود، درصورت‌ عدم‌ واکنش‌ حساسیتی‌ می‌توان‌مقدار کافی‌ از این‌ پادزهر را مصرف‌ کرد. 4 ـ بدلیل‌ کوتاه‌ بودن‌ اثر این‌ پادزهر(حداکثر 3 هفته‌) نباید از آن‌ برای‌ پیشگیری‌استفاده‌ شود. اگرچه‌ می‌توان‌ برای‌کودکان‌ واکسینه‌ نشده‌ و در معرض‌ خطرابتلا استفاده‌ کرد. در این‌ صورت‌ باید به‌طور همزمان‌ برای‌ ایجاد ایمنی‌ فعال‌توکسوئید دیفتری‌ نیز تزریق‌ شود.

عوارض :
 
 شوک‌ آنافیلاکتیک‌، کاهش‌فشار خون‌، کهیر، اختلال‌ تنفسی‌ و بیماری‌سرمی‌ از عوارض‌ جانبی‌ این‌ دارو است‌.

نکات :
 
 1 ـ مقدار مورد نیازپادزهر باید در اسرع‌ وقت‌ تزریق‌ شود. هرساعت‌ تاخیر مقدار لازم‌ را افزایش‌ و اثرات‌مفید پادزهر را کاهش‌ می‌دهد. 2 ـ برای‌ شروع‌ درمان‌ نیازی‌ به‌ تائیدآزمایشگاهی‌ نیست‌. درمان‌ را تا کنترل‌تمامی‌ علائم‌ موضعی‌ و عمومی‌ یا تا موقعی‌که‌ عامل‌ بیماریزای‌ دیگری‌ تشخیص‌ داده‌شود، باید ادامه‌ داد. 3 ـ همزمان‌ از آنتی‌بیوتیک‌های‌ مناسب‌ وبه‌ مقدار کامل‌ درمانی‌ استفاده‌ شود. 4 ـ فرآورده‌ را باید در دمای‌ بین‌ 2-8درجه‌ سانتیگراد نگهداری‌ و از انجماد آن‌جلوگیری‌ کرد. قبل‌ از تزریق‌ آن‌ را باید تا32-38 درجه‌ سانتیگراد گرم‌ کرد.

 میزان مصرف :
در صورت‌ ابتلا حلق‌ یاحنجره‌ طی‌ 48 ساعت‌، 20000-40000واحد و در ضایعات‌ حلقی‌ - بینی‌،40000-60000 واحد و در موارد بیماری‌گسترده‌ برای‌ بیش‌ از 3 روز یا در بیماران‌با گردن‌ متورم‌، 80000-120000 واحدباید داخل‌ عضلانی‌ تزریق‌ شود. مقدارمصرف‌ کودکان‌ و بزرگسالان‌ یکسان‌می‌باشد. به‌ منظور پیشگیری‌ باید 50IU/kg به‌صورت‌ زیرجلدی‌ یا داخل‌ عضلانی‌ تزریق‌کرد.

تداخل :

اشکال دارو :
 
 Injection: 10000IU/vial


فهرست دارو ها