۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۵۶۶
موارد و مقدار مصرف: آنتوم در زیادی چربی خون (کلسترول و تری گلیسیرید)،پیشگیری و درمان

Anethum

 
آنتوم
موارد و مقدار مصرف:
آنتوم در زیادی چربی خون (کلسترول و تری گلیسیرید)،پیشگیری و درمان آرتریواسکلروز و کولیکهای صفراوی بکار می رود.
 
 
 
 
مکانیسم اثر:
کورستین و لاکتوکوپیکرین موجود در این فرآورده احتمالا باعث مهار آنزیمهای لیپوژناز می شوند. ترکیبات موجود در آنتوم موجب افزایش ترشحات صفرا می شود. عصاره شاهتره احتمالا مانع تشکیل سنگهای صفراوی می گردد.
 
 
اشکال دارویی:
Granule:100 g
Tablet:650 mg
 
فهرست دارو ها