۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۲۲۱
موارد و مقدار مصرف: آرژینین بصورت تزریق وریدی برای تحریک آزادسازی هورمون رشد

Arginine

 
آرژنین
موارد و مقدار مصرف:
آرژینین بصورت تزریق وریدی برای تحریک آزادسازی هورمون رشد از هیپوفیز و همچنین بعنوان کمک تشخیصی در مواردی نظیر کم کاری هیپوفیز،عمل برداشتن هیپوفیز،کوتولگی با منشاء هیپوفیزی و آکرومگالی مصرف می شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
این دارو در بیمارانی که احتمال بروز واکنش های آلرژیک در آنان زیاد است ،نباید مصرف شود.
عوارض جانبی:
تهوع ،سردرد،استفراغ ،برافروختگی ،بی حسی و تحریک موضعی وریدی و بندرت کاهش پلاکت های خون و واکنشهای آلرژیک با مصرف این دارو گزارش شده است.
هشدار:
این دارو در بیمارانی که احتمال بروز واکنش های آلرژیک در آنان زیاد است ،نباید مصرف شود.
 
مکانیسم اثر:
انفوزیون وریدی این دارو اغلب موجب افزایش بارز سطح پلاسمایی هورمون رشد در افرادی می شود که عملکرد هیپوفیز آنها طبیعی است.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. هنگام انفوزیون این دارو،یک داروی ضدهیستامینی مناسب باید در دسترس باشد.
2. آزمون باید صبح و پس از خواب طبیعی شبانه انجام شود و در هنگام آزمون ،بیمار باید ناشتا باشد.
 
Injection
 
فهرست دارو ها