۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۴۲۲
موارد و مقدار مصرف درمان کمبود ویتامینهای گروه B

Calcium Pantothenate

 
کلسیم پنتوتنات
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
درمان کمبود ویتامینهای گروه B
بزرگسالان و کودکان: مقدار mg/day 10-4 مصرف می‌گردد.
توجه: اثربخشی این دارو در هیچ موردی ثابت نشده است.
مکانیسم اثر
اسید پانتوتنیک پیش‌ساز کوآنزیم A‌ است و برای اعمال متابولیکی، مانند متابولیسم کربوهیدراتها، پروتئینها و لیپیدها، ضروری است. پانتوتنات کلسیم یک مشتق صناعی اسید پانتوتنیک است.
 
مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک
جذب: از دستگاه گوارش به راحتی جذب می‌شود.
پخش: به طور گسترده در بدن انتشار می‌یابد و در شیر ترشح می‌شود.
متابولیسم: اسید پانتوتنیک متابولیزه نمی‌شود.
دفع: حدود 70 درصد این دارو به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار و 30 درصد آن از طریق مدفوع دفع می‌شود.
فارماکوکینتیک:
عوارض جانبی
هیچ عارضه جانبی برای این دارو شناخته نشده است.
اشکال دارویی:
اشکال دارویی:
Tablet: 100 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق صناعی ویتامین B5.
طبقه‌بندی درمانی: ویتامین (محلول در آب).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A (با مصرف مقادیر بیش از RDA، رده C).
ملاحظات اختصاصی
1- اسید پانتوتنیک در بیشتر مواد غذایی یافت می‌شود و کمبود آن به ندرت در انسان دیده می‌شود.
2- این ویتامین در گوشت، غلات، تخم مرغ، شیر، سبزی، و میوه یافت می‌شود.
فهرست دارو ها