۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۳۵۴
موارد و مقدار مصرف: این ویتامین برای پیشگیری و درمان اختلالات انعقادی

Vitamin K

 
ویتامین کا
موارد و مقدار مصرف:
این ویتامین برای پیشگیری و درمان اختلالات انعقادی شامل اختلالات در ساخت فاکتورهای II،VII،IXو X ناشی از کمبود ویتامین K یا اختلال در فعالیت متابولیک آن مصرف می گردد. فیتونادیون به منظور جلوگیری از بیماری خونریزی دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف می شود.
 
 
 
تداخل دارویی:
مصرف همزمان ویتامین K با داروهای ضد انعقاد خوراکی ممکن است اثرات این داروها را به علت افزایش ساخت کبدی فاکتورهای پیش انعقادی کاهش دهد.
مکانیسم اثر:
این ویتامین تشکیل پروترومبین فعال در کبد (فاکتور II)،پروکانورتین (فاکتور VII)،جزء ترومبوپلاستین پلاسما یا فاکتور کریسمس (فاکتور IX) و فاکتور استوارت (فاکتور X) را که برای انعقاد طبیعی خون لازم هستند،تسریع می کند.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک و انجام آزمون زمان پروترومبین ضروری است.
2.از مصرف سایر داروها بدون دستور پزشک باید خودداری شود، زیرا ممکن است اثرات ویتامین K را تغییر دهند.
فارماکوکینتیک:
ویتامین K به سهولت از مجرای گوارش (دوازدهه) جذب می شود.فیتونادیون برای جذب به املاح صفراوی نیاز دارد. متابولیسم این ویتامین کبدی است. زمان شروع اثر فیتونادیون از راه خوراکی 6-12 ساعت و از راه تزریقی 1-2 ساعت است. غلظت طبیعی فیتونادیون طی 12-14 ساعت پس از مصرف به دست می آید. ویتامین K از راه صفرا و کلیه دفع می شود.
اشکال دارویی:
Injection:1 mg/0.5ml, 10 mg/ml
Tablet:10 mg
فهرست دارو ها