۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۲۵۹
موارد و مقدار مصرف برای تسکین موقت ناراحتی ناشی از سوختگی‌های خفیف و تحریکات خفیف پوستی

Vitamin A+D

 
ویتامین آ+د
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
برای تسکین موقت ناراحتی ناشی از سوختگی‌های خفیف و تحریکات خفیف پوستی، از جمله ادرار سوختگی نوزادان و تحریکات ناشی از ترشحات ایلئوستومی و کلوستومی.
به مقدار مورد نیاز بر روی موضع مالیده شده و به آرامی ماساژ داده می‌شود. برای سوختگی‌های خفیف و سایر تحریکات خفیف پوستی، موضع با گاز یا پانسمان مناسب پوشانده می‌شود.
 
اشکال دارویی:
اشکال دارویی:
Ointment: (Vit.A 850IU+Vit.D 85 IU ) / g
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مرطوب کننده.
طبقه‌بندی درمانی: ویتامین (موضعی).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده A
نکات قابل توصیه به بیمار
1- از تماس دارو با چشم‌ها خودداری کنید.
2- در صورت تداوم بیماری یا بروز تحریکات، مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک تماس بگیرید.
فهرست دارو ها