۱۳۹۵/۰۴/۲۵| تعداد بازدید: ۲۷۴
موارد و مقدار مصرف: واکسن های هاری برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری هاری مصرف می شوند.

Rabies Vaccine, Vero

 
واکسن هاری
موارد و مقدار مصرف:
واکسن های هاری برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری هاری مصرف می شوند.
موارد منع مصرف و احتیاط:
برای درمان بعد از تماس هیچگونه مورد خاصی برای منع مصرف وجود ندارد،زیرا هاری کشنده است. برای واکسیناسیون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بیماریهای پیشرونده همراه با تب می باشد.
عوارض جانبی:
داروهای کاهنده سیستم ایمنی ،گلوکوکورتیکوییدها،پرتودرمانی و ایمنوگلوبولین ضدهاری پاسخ ایمنی به واکسن هاری را کاهش می دهند. در صورت استفاده از داروهای کاهنده سیستم ایمنی همزمان با این واکسن در پیشگیری بعد از تماس ،سطوح پادتن های ضدهاری باید حتما اندازه گیری شود.
هشدار:
برای درمان بعد از تماس هیچگونه مورد خاصی برای منع مصرف وجود ندارد،زیرا هاری کشنده است. برای واکسیناسیون قبل از تماس تنها مورد منع مصرف وجود بیماریهای پیشرونده همراه با تب می باشد.
تداخل دارویی:
1. این واکسن باید از راه زیر جلدی یا داخل عضلانی برای بزرگسالان در عضله دلتویید و برای کودکان در عضله ران تزریق شود. اگر در عضله سرینی تزریق شود احتمال عدم موفقیت وجود دارد.
2. واکسیناسیون قبل از تماس با ویروس هاری برای افراد دارای نقص سیستم ایمنی توصیه نمی شود.
3. در صورت مشاهده ذرات معلق یا تغییررنگ در واکسن، باید از تزریق آن خودداری کرد.
4. واکسن را در محل خشک و در دمای 2-8 درجه سانتیگراد پایدار است. باید از انجماد واکسن جلوگیری شود و در صورت انجماد از مصرف واکسن خودداری کرد. برای آماده سازی فقط از محلول همراه واکسن استفاده شود. واکسن آماده شده باید فورا مصرف شود.
مکانیسم اثر:
این واکسن حاوی ویروس های غیر فعال هاری است. ویروسها از کشت سلولی سویه Wistar rabies PM/WI 38-1503-3M ویروس هاری در کشت سلول مداوم Vero تهیه می شوند. با تزریق این واکسن ،پادتن های ضدهاری در بیش از 97% افراد واکسینه شده تولید خواهد شد.
نکات قابل توصیه به بیمار:
هر ویال واکسن Vero حاوی مقدار کافی برای یک نوبت تزریق می باشد.
پیشگیری قبل از تماس: در بزرگسالان و کودکان واکسن باید در روز 0،7،28 و بعد از آن بر اساس میزان پادتن هر 2-3 سال واکسن باید (داخل عضلانی یا زیر جلدی) تزریق شود. برای نوبت یادآوری نیز هر 3 سال یک بار باید واکسن را تزریق کرد.
پیشگیری بعد از تماس:
هر چه سریع تر بعد از تماس، ایمنوگلوبولین ضدهاری (20IU/Kg انسانی یا 40IU/Kg اسبی) (نیمی از مقدار مورد نیاز را باید در محل گزش نشت داد و باقیمانده باید در عضله سرینی تزریق کرد) باید تجویز شود. قبل از تزریق ایمنوگلوبولین اسبی باید آزمون جلدی انجام شود.
در صورتی که فرد قبلا واکسینه شده ،اگر یک سال از آخرین تزریق واکسن نمی گذرد،یک تزریق یادآوری در روز 0 باید انجام شود.اگر بیش از یک سال از آخرین تزریق واکسن می گذرد،سه دوز در روزهای 0،3و 7 تزریق شود و نیازی به تزریق ایمنوگلوبولین ضدهاری نیست.
در صورتی که فرد قبلا واکسینه نشده ،بعد از تماس در روزهای 0،3،7،14،30 واکسن را باید داخل عضلانی تزریق کرد. نوبت تزریق در روز 90 اختیاری می باشد. واکسیناسیون باید هر چه سریع تر بعد ازتماس انجام شود و در صورت اثبات عدم وجود خطر میتوان واکسیناسیون را قطع نمود.
نوبت یادآوری:
برای موارد خطر مداوم ابتلا،بر اساس میزان پادتن هر 3 سال باید واکسن تزریق شود.
 
اشکال دارویی:
Injection:0.5ml single dose vials
 
فهرست دارو ها
Silybum marianum
Silybum marianum
اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد
1398/12/19
آمی تریپتیلین
آمی تریپتیلین
این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد
1398/12/19
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26