۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۳۷۲
موارد و مقدار مصرف: اسید نیکوتینیک (نیاسین) برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین B3

Nicotinic Acid

 
نیکوتینیک اسید
موارد و مقدار مصرف:
اسید نیکوتینیک (نیاسین) برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین B3 و همچنین در درمان زیادی چربی خون مصرف می شود.
 
عوارض جانبی:
برافروختگی ،سرگیجه ،سردرد،تپش قلب ،خارش ،تهوع ،استفراغ و بندرت نقص کار کبد و بثورات جلدی با مصرف این دارو گزارش شده است.
 
 
 
نکات قابل توصیه به بیمار:
1. از آنجا که کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست ،به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.
2. به عنوان پایین آورنده چربی خون ،بمنظور بررسی پیشرفت درمان ،مراجعه منظم به پزشک ضروری است.
فارماکوکینتیک:
به استثنای سندرم سوءجذب ،در سایر موارد ویتامین های گروه B،از جمله نیاسین ،به خوبی از مجرای گوارش جذب می شوند. متابولیسم این دارو کبدی است و نیمه عمر آن حدود 45 دقیقه می باشد. اثر دارو در کاهش غلظت کلسترول پس از چند روز و در کاهش غلظت تری گلیسرید پس از چند ساعت شروع می شود. دفع نیاسین کلیوی است و مقادیر بیش از نیاز روزانه ،بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.
اشکال دارویی:
Tablet:25 mg, 100 mg
فهرست دارو ها