۱۳۹۵/۰۴/۲۵| تعداد بازدید: ۴۰۰

Shirafza

 
شیرافزا
موارد و مقدار مصرف:
قطره شیرافزا جهت افزایش شیر مادر بکار می رود و همچنین باعث برطرف شدن اختلالات گوارشی و آرامش طفل می گردد.
 
عوارض جانبی:
با مصرف این فرآورده احتمال بروز واکنشهای آلرژیک وجود دارد.
 
تداخل دارویی:
شنبلیله موجود در این فرآورده باعث کاهش قندخون می گردد. بنابراین احتمال دارد با داروهای پایین آورنده قندخون تداخل نماید.
مکانیسم اثر:
آنتول موجود در شیرافزا احتمالا به عنوان آنتاگونیست رقابتی دوپامین عمل کرده و موجب افزایش ترشح شیر می شود. قطره شیرافزا با داشتن اثرات آنتی اسپاسمودیک بر روی عضلات صاف موجب تسهیل خروج گازها از معده شده در نتیجه سبب برطرف شدن اختلالات گوارشی و آرامش طفل می گردد.
 
 
Drop:30 ml
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ شیرافزا از عصاره‌ هیدروالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ شده‌ است‌:
1. دانه‌ رازیانه‌ 50%
Foeniculum vulgare
2. دانه‌ زیره‌ سبز 20%
Cuminum cyminum
3. دانه‌ شنبلیه‌ 20%
Trigonella foenum - graecum
4. اندام‌ هوایی‌ شوید 10%
Anethum graveolens
مواد موثره‌: تریگونلین‌،نیکوتینیک‌ اسید وروغنهای‌ فرار. نظیر آنتول‌، فنکون‌، کارون‌و پاراسیمن‌.
فهرست دارو ها