۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۶۴۴
موارد و مقدار مصرف: شربت برونکوتیدی به عنوان ضدسرفه و خلط آور به کار می رود.

Broncho T.D

 
برونکو تیدی
موارد و مقدار مصرف:
شربت برونکوتیدی به عنوان ضدسرفه و خلط آور به کار می رود.
بزرگسالان:
یک قاشق غذاخوری 3 تا 4 بار در روز.
کودکان:
یک قاشق مرباخوری 3 تا 4 بار در روز.
موارد منع مصرف و احتیاط:
به دلیل وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک مصرف شود.
عوارض جانبی:
تیمول موجود در این فرآورده ممکن است باعث تحریک غشاء مخاطی گردد.
هشدار:
به دلیل وجود ساکاروز نباید در افراد دیابتیک مصرف شود.
 
مکانیسم اثر:
اثرات ضد سرفه و خلط آور آویشن شیرازی احتمالا مربوط به روغن های فرار (تیمول و کارواکرول) آن می باشد.
 
 
اشکال دارویی:
Syrup:120 ml
فهرست دارو ها