۱۳۹۵/۰۴/۲۴| تعداد بازدید: ۳۳۸
موارد و مقدار مصرف: درمان یا پیشگیری از کمبود ویتامین های گروه B.

B-COMPLEX

 
ب کمپلکس ویتامین
موارد و مقدار مصرف:
درمان یا پیشگیری از کمبود ویتامین های گروه B.
موارد منع مصرف و احتیاط:
حساسیت شدید به دارو.
عوارض جانبی:
ضایعات جلدی یا خارش.
هشدار:
حساسیت شدید به دارو.
 
 
 
 
اشکال دارویی:
قرص, شربت ,آمپول.
اطلاعات دیگر:
به همراه دارو, مواد غذایی حاوی ویتامین های گروه B را مصرف کنید.
فهرست دارو ها