۱۳۹۵/۰۴/۲۵| تعداد بازدید: ۲۹۳
موارد و مقدار مصرف الف) پیشگیری از رد حاد پیوند کلیه بزرگسالان: روزانه مقدار

Anti T hymocyte Immunoglo

 
ایمونوگلوبولین ضد تایموسیت
موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) پیشگیری از رد حاد پیوند کلیه بزرگسالان: روزانه مقدار mg/kg 15 از راه وریدی به مدت 14 روز تجویز می‌شود؛ سپس همین دوز با فواصل یک روز در میان طی 14 روز آینده تجویز می‌شود (در مجموع 21 دوز طی 28 روز). اولین دوز ATG باید طی 24 ساعت قبل یا بعد از پیوند تجویز شود.
ب) درمان رد حاد پیوند کلیه
بزرگسالان: روزانه مقدار mg/kg 15-10 از راه وریدی به مدت 14 روز تجویز می‌شود؛ در صورت نیاز می‌توان همین دوز را با فواصل یک روز در میان در 14 روز آینده تجویز نمود (در مجموع 21 دوز طی 28 روز). درمان با ATG باید با بروز اولین نشانه‌های رد حاد پیوند شروع شود.
پ) آنمی آپلاستیک
بزرگسالان: روزانه مقدار mg/kg 20-10 از راه وریدی به مدت 8 تا 14 روز تجویز شده و به دنبال آن تجویز یک روز در میان تا 14 روز دیگر ادامه می‌یابد (در مجموع 21 دوز طی 28 روز).
ت) پیوند پوست
بزرگسالان: مقدار mg/kg 10 وریدی 24 ساعت قبل از پیوند شده و سپس مقدار mg/kg 15-10 یک روز در میان تجویز می‌شود. دوز نگهدارنده براساس پاسخ بالینی و نشانه‌های بالینی فعالیت سرکوب کننده ایمنی تعیین شده و از دوز روزانه mg/kg 5 تا mg/kg 40 متفاوت است. درمان معمولاً تا زمانی ادامه می‌یابد که پوست پیوند شده کمتر از 20% کل سطح بدن را بپوشاند؛ این اغلب نیاز به 60-40 روز درمان دارد.
ث) پیوند مغز استخوان، بیماری واکنش میزبان علیه پیوند (GVHD) پس از پیوند مغز استخوان
بزرگسالان: مقدار mg/kg 10-7 وریدی یک روز در میان تا 6 دوز تجویز می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
موارد منع مصرف و احتیاط
موارد منع مصرف: حساسیت به دارو؛ تست پوستی حداقل 1 ساعت قبل از دوز اول پیشنهاد شده است. در صورت بروز تورم یا قرمزی بزرگتر از mm 10، خطر بروز واکنش‌های شدید سیستمیک مثل آنافیلاکسی با تجویز دارو وجود خواهد داشت. در صورت بروز واکنش‌های شدید به تست پوستی، مثل افت فشار، تاکیکاردی، تنگی نفس، راش‌های منتشر یا آنافیلاکسی، دارو نباید استفاده شود.
موارد احتیاط: افرادی که دیگر داروهای سرکوبگر ایمنی مثل کورتیکواستروئیدها یا آزاتیوپرین را نیز دریافت می‌کنند.
عوارض جانبی:
عوارض جانبی
اعصاب مرکزی: تب، سردرد، احساس کسالت، تشنج.
قلبی ـ عروقی: درد سینه، ادم، افت فشارخون، انسداد ورید ایلیاک، تنگی شریان کلیوی، تاکیکاردی، ترومبوفلبیت.
حلق: اسپاسم حنجره.
دستگاه گوارش: اتساع شکم، اسهال، درد ناحیه اپی‌گاستر، تهوع، استوماتیت، استفراغ.
خونی: آنمی آپلاستیک، همولیز، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی.
متابولیک: هایپرگلیسمی.
عضلانی- اسکلتی : درد مفاصل، درد عضلانی.
تنفسی: تنگی نفس، سکسکه، ادم ریوی.
پوست: خارش، راش، کهیر.
سایر عوارض: آنافیلاکسی، لرز، عفونت، لنفادنوپاتی، تعریق شبانه، بیماری سرم.
مسمومیت و درمان
اطلاعی در دست نیست.
 
تداخل دارویی:
تداخل دارویی مصرف ATG همراه با دیگر داروهای سرکوبگر ایمنی (آزاتیوپرین و کورتیکواستروئیدها) و رادیاسیون ممکن است باعث تشدید اثرات آن شود که هر چند دارای اثر درمانی است، اما ممکن است بیمار را مستعد عفونت نموده و احتمالاً باعث افزایش خطر بروز لنفوم یا سایر اختلالات لنفوپرولیفراتیو می‌شود. بیمار باید به دقت پایش شود.
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر
اثر سرکوب کننده ایمنی: ‌مکانیسم واقعی اثر ATG مشخص نشده است و ممکن است شامل حذف لنفوسیت‌های T فعال شده بر ضد آنتی‌ژن‌ها و یا تغییر در عملکرد این سلولها باشد. اثر ATG بر سلولهای T متغیر و پیچیده است. اینکه آیا اثرات ATG با واسطه رده خاصی از سلولهای T اعمال می‌شود یا نه هنوز مشخص نشده است.
فارماکوکینتیک:
فارماکوکینتیک
جذب: دارو از راه وریدی تجویز می‌شود. شروع اثر دارو سریع بوده و طی 5 روز به حداکثر می‌رسد.
پخش: مشخص نشده است. ATG احتمالاً به میزان ناچیزی در بافتهای لنفاوی (مثل طحال و گره‌های لنفاوی) توزیع می‌شود. اطلاعی در مورد توزیع جفتی ATG در دست نیست؛ هر چند، احتمالاً مقداری از جفت عبور می‌کند، زیرا سایر ایمونوگلوبولین‌ها عبور جفتی دارند. تقریباً همه عبور جفتی ایمونوگلوبولین‌ها در طول 4 هفته آخر بارداری اتفاق می‌افتد.
متابولیسم: اطلاعی در درست نیست.
دفع: متوسط نیمه‌عمر پلاسمایی IgG اسبی حدود 6 روز می‌باشد (5/1 تا 13 روز). حدود 1% یک دوز ATG به صورت IgG تغییر نیافته از ادرار دفع می‌شود. بر اساس یک گزارش، سطح متوسط ادراری IgG اسبی پس از تجویز 21 دوز فرآورده طی 28 روز، حدود mcg/ml 4 بوده است.
اشکال دارویی:
اشکال دارویی:
Injection : 20 mg/ml,5ml, 50 mg/ml, 5ml
Injection, Powder, Lyophilized : 25 mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ایمونوگلوبولین
طبقه‌بندی درمانی : سرکوب کننده سیستم ایمنی
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Atgam,Thymoglobulin
ملاحظات اختصاصی
1- برخی پزشکان پیشنهاد می‌کنند برای کاهش خطر عفونت و لکوپنی، با شروع تجویز ATG برای پیشگیری یا درمان رد حاد پیوند کلیه، دوز آزاتیوپرین و کورتیکواستروئید تا 50% کاهش یابد.
2- به دلیل خطر زیاد بروز ترومبوسیتوپنی، برخی پزشکان زمانی که ATG را برای درمان آنمی آپلاستیک تجویز می‌کنند، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه، تجویز پلاکت را نیز انجام می‌دهند.
3- پیش از تجویز، محلول تزریقی ATG باید در ml 1000-250 محلول نرمال‌سالین یا سدیم کلراید 45/0% (half- normal saline) رقیق شود. غلظت نهایی محلول ترجیحاً نباید بیش از mg 1 از IgG اسبی در هر میلی‌لیتر باشد. محلول تهیه شده باید طی حداقل 4 ساعت انفوزیون شود.
4- رقیق کردن دارو در محلول دکستروز یا محلولهای بسیار اسیدی توصیه نمی‌شود.
5- محلول رقیق شده ATG را در صورت تأخیر در تجویز، در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد (یخچال) نگهداری کنید. داروی رقیق شده نباید پس از 12 ساعت از تهیه مورد استفاده قرار گیرد (حتی اگر در یخچال نگهداری شود).
6- با توجه به خطر بروز واکنش‌های شدید سیستمیک (آنافیلاکسی)، شرکت سازنده توصیه به انجام تست پوستی پیش از تجویز ATG نموده است. این تست شامل تزریق داخل پوستی (I.D.) ml 1/0 از محلول 1:1000 دارو در نرمال‌سالین ( mcg 5 از IgG اسبی) می‌باشد. برای تسهیل در تفسیر نتیجه تست باید تزریق نرمال‌سالین در بازوی مقابل به عنوان تست کنترل انجام شود. در صورت بروز قرمزی با قطر بیش از mm 10 و خارش یا تورم در ناحیه تست، انفوزیون ATG باید با احتیاط بسیار همراه باشد. در بیماران با تست پوستی مثبت، احتمال بروز واکنش‌های شدید و حتی کشنده وجود دارد. در صورت بروز واکنش‌های سیستمیک نسبت به تست پوستی، مثل راش منتشر، تاکیکاردی، تنگی نفس، افت فشارخون یا آنافیلاکسی، ATG نباید تجویز شود. قدرت پیش‌بینی تست پوستی به طور قطعی ثابت نشده است و ممکن است در عین منفی بودن این تست، واکنش‌های آلرژیک بروز نماید.
7- شرکت سازنده دارو، هنوز تعداد کل دوزهایی (هر دوز mg/kg 20-10) را که می‌توان با اطمینان تجویز نمود تعیین نکرده است. برخی از دریافت کنندگان پیوند کلیه تا 50 دوز را طی 4 ماه گرفته‌اند و عده‌ای دیگر تا 4 کورس 21 دوزی و 28 روزه را بدون افزایش عوارض جانبی دریافت کرده‌اند.
8- آنافیلاکسی ممکن است در هر زمانی از درمان رخ داده و علایم آن شامل افت فشارخون، دیسترس تنفسی یا درد در سینه، پهلوها یا پشت می‌باشد. بیمار باید به طور مرتب پایش شود.
9- بیمار دریافت کننده ATG باید به طور مرتب از نظر علایم لکوپنی، ترومبوسیتوپنی و عفونت پایش شود.
10- برای پایش درمان، باید سطح RFCها (rosette-forming cells) در خون محیطی پایش شود ( RFCها باید در حد 10% سطح درمانی حفظ شود).
نکات قابل توصیه به بیمار
احتمال بروز تب، تهوع، درد عضلات و مفاصل و واکنش‌های پوستی را به بیمار گوشزد نمایید.
مصرف در کودکان: اثربخشی و ایمنی دارو ثابت نشده است. دارو استفاده محدودی در سنین 3 ماه تا 19 سال داشته است.
مصرف در شیردهی: هر چند ترشح این دارو در شیر مشخص نیست، سایر ایمونوگلوبولین‌ها ترشح می‌شوند. در طی مصرف این دارو شیردهی نباید انجام شود.
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
ممکن است باعث افزایش سطح ALP، AST، ALT و نیز افزایش سطح گلوکز شود.
ممکن است باعث کاهش سطح هموگلوبین و کاهش شمارش WBC و پلاکت‌ها شود.
فهرست دارو ها
Silybum marianum
Silybum marianum
اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد
1398/12/19
آمی تریپتیلین
آمی تریپتیلین
این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد
1398/12/19
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26