۱۳۹۵/۰۴/۲۵| تعداد بازدید: ۲۵۵
موارد منع مصرف و احتیاط: 1.برای افرادی که سابقه واکنشهای آنافیلاکتیک یا واکنشهای شدید

Anti-D Immune Globulin

 
ایمنو گلوبین آنتی دی
 
موارد منع مصرف و احتیاط:
1.برای افرادی که سابقه واکنشهای آنافیلاکتیک یا واکنشهای شدید سیستمیک نسبت به گلوبولین های انسانی دارند،Anti-D نباید مصرف شود.
2.برای نوزادان بعد از تولد،افراد Rh+،افراد Rh-که قبلا نسبت به فاکتور Rh حساس شده اند،نباید تجویز شود.
عوارض جانبی:
ناراحتی در محل تزریق ،تب ،درد عضلانی و خواب آلودگی از عوارض جانبی این دارو می باشد.
هشدار:
1.برای افرادی که سابقه واکنشهای آنافیلاکتیک یا واکنشهای شدید سیستمیک نسبت به گلوبولین های انسانی دارند،Anti-D نباید مصرف شود.
2.برای نوزادان بعد از تولد،افراد Rh+،افراد Rh-که قبلا نسبت به فاکتور Rh حساس شده اند،نباید تجویز شود.
تداخل دارویی:
بدلیل وجود سایرایمنوگلوبولینها همراه Anti-D،تا 3 ماه بعد از تزریق ،از انجام واکسیناسیون مادر خودداری شود.
مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی IgG ضدRho(D) است و در افراد Rh-،با مهار پاسخ ایمنی نسبت به گلبول های قرمز Rh+،از ایجاد حساسیت نسبت به فاکتور Rho(D) جلوگیری می کند. در افراد Rh- و حساس نشده ای که خون Rh+ به بدن آنها وارد می شود این فرآورده بطور موثر واکنش ایمنی را کاهش می دهد.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1.قبل از تجویز و بلافاصله بعد از زایمان ،آزمایش تعیین گروه خونی نوزاد (ABO, Rh) و آزمایش مستقیم آنتی گلوبولین را باید انجام داد.
2.در صورت لزوم ،در زایمانها،سقطجنین یا انتقال خون ،باید طی 72 ساعت فرآورده را تزریق نمود.
3.اگر قبل از زایمان Anti-D تزریق شده باشد،لازم است که مادر یک مقدار مصرف دیگر بعد از زایمان نوزاد Rh+ دریافت کند.چنانچه این فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زایمان به مادر تزریق شده باشد،بعد از زایمان نیازی به تزریق مجدد نیست ،مگر اینکه مقدار خونریزی جنینی - مادری بیش از 30 میلی لیتر خون کامل باشد.
4.این فرآورده را باید در دمای 2-8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.
حوادث انتقال خون:
به ازاء هر 30 میلی لیتر خون کامل یا 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم ،باید یک ویال 300 mcg تزریق کرد.
متفرقه:
بعد از ترومای شکمی ،نمونه برداری از مایع آمنیون ،سقط جنین (اعم از خودبخود یا القاء شده)،یا بارداری خارج رحمی در یا بعد از هفته سیزدهم بارداری ،باید یک ویال تزریق نمود. در صورت تزریق در هفته 13-18 بارداری یک مقدار مصرف mcg 300 دیگر نیز باید در هفته های 26-28 بارداری تزریق شود.
 
اشکال دارویی:
Injection:300 mcg vials
 
فهرست دارو ها
Silybum marianum
Silybum marianum
اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد
1398/12/19
آمی تریپتیلین
آمی تریپتیلین
این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد
1398/12/19
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26