۱۳۹۵/۰۴/۲۵| تعداد بازدید: ۳۸۷
موارد و مقدار مصرف: قطره‌ آنتی‌ میگرن‌ به‌عنوان‌پیشگیری‌کننده‌ و برطرف‌ کننده‌ حملات‌میگرنی‌

ANTIMIGRAINE

 
آنتی‌ میگرن‌
موارد و مقدار مصرف:
قطره‌ آنتی‌ میگرن‌ به‌عنوان‌پیشگیری‌کننده‌ و برطرف‌ کننده‌ حملات‌میگرنی‌ و سردردهای‌ با منشاء عصبی‌بکار می‌رود.
مقدار مصرف‌: به‌محض‌ شروع‌ اولین‌ آثارحمله‌ میگرنی‌ 40 ـ 30 قطره‌ در یک‌ فنجان‌آب‌ سرد ریخته‌ و میل‌ شود. در صورت‌لزوم‌ می‌توان‌ بعد از یک‌ ساعت‌ مصرف‌دارو را تکرار نمود. جهت‌ پیشگیری‌ ازحمله‌ میگرنی‌ و سردرد می‌توان‌ صبح‌ وشب‌ مطابق‌ دستور فوق‌ مصرف‌ نمود.
 
 
 
تداخل دارویی:
از مصرف‌ همزمان‌ این‌فرآورده‌ با سالیسیلات‌ها باید خودداری‌شود. مصرف‌ این‌ فرآورده‌ موجب‌ تشدیداثر سایر داروهای‌ آرامبخش‌ می‌گردد.
مکانیسم اثر:
مکانیسم‌ اثر: آنتی‌ میگرن‌ به‌دلیل‌ داشتن‌سنبل‌الطیب‌ و بادرنجبویه‌ دارای‌ اثرات‌مضعف‌ سیستم‌ اعصاب‌ مرکزی‌ (CNS)می‌باشد. سالیسین‌ موجود در پوست‌ بیداثر ضد دردی‌ مشابه‌ سالیسیلات‌ها ایجادمی‌نماید.
نکات قابل توصیه به بیمار:
1 ـ مصرف‌ مقادیر زیاد این‌فرآورده‌ ممکن‌ است‌ ایجاد خواب‌ آلودگی‌نماید، بنابراین‌ هنگام‌ رانندگی‌ یا کار باابزاری‌ که‌ به‌هوشیاری‌ کامل‌ نیاز دارد،احتیاط شود.
2 ـ در افراد حساس‌ به‌اسید استیل‌سالیسیلیک‌، مبتلا به‌آسم‌، زخمهای‌ حادگوارشی‌، هموفیلی‌، نقرس‌، کمی‌پروترومبین‌ خون‌ با احتیاط مصرف‌ شود.
3 ـ ایمنی‌ مصرف‌ این‌ فرآورده‌ در دوران‌بارداری‌ و شیردهی‌ به‌اثبات‌ نرسیده‌ است‌.
فارماکوکینتیک:
مواد موثره‌: والرینیک‌ اسید، والپوتریات‌ها،سالیسین‌، روغنهای‌ فرار نظیر آنتول‌،فنکون‌، سیترال‌ و سیترونلال‌.
اشکال دارویی:
اشکال‌ دارویی‌: Drop: 30 ml
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: قطره‌ آنتی‌ میگرن‌ از عصاره‌هیدروالکلی‌ گیاهان‌ زیر تهیه‌ می‌شود:
1. دانه‌ رازیانه‌30%
Foeniculum vulgare
2. ریشه‌ سنبل‌الطیب‌30%
Valeriana officinalis
3. پوست‌ ساقه‌ بید20%
Salix alba
4. برگ‌ بادرنجبویه‌20%
Melissa officinalis
فهرست دارو ها
Silybum marianum
Silybum marianum
اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد
1398/12/19
آمی تریپتیلین
آمی تریپتیلین
این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد
1398/12/19
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26