۱۳۹۵/۰۴/۲۶| تعداد بازدید: ۴۹۷
موارد و مقدار مصرف: آنتی دیابتیک در درمان زیادی قندخون به کار می رود.

Anti-Diabetic

 
آنتی دیابتیک
موارد و مقدار مصرف:
آنتی دیابتیک در درمان زیادی قندخون به کار می رود.
 
 
 
 
مکانیسم اثر:
مطالعات انجام شده نشان داده است که داکسی نوجری مایسین موجود در برگ توت سیاه در واکنشهای آنزیمی به جای قند مورد مصرف آنزیم ها قرار گرفته و آنها را غیرفعال می کند.همچنین با ایجاد وقفه در عمل آنزیم گلیکوزیداز می تواند از شکسته شدن زنجیره قندها جلوگیری نماید.
اثرات پایین آورنده قندخون دانه شنبلیله ممکن است به علت نیکوتینیک اسید،کومارین و تریگونلین موجود در آن باشد.
نکات قابل توصیه به بیمار:
از آنجا که شنبلیله موجود در آنتی دیابتیک (به دلیل داشتن فیبرهای موسیلاژی) ممکن است باعث جلوگیری از جذب سایر داروها گردد, لذا توصیه می شود این فرآورده با فاصله زمانی مناسب از سایر داروها مصرف گردد.
 
اشکال دارویی:
Powder:100 g
 
فهرست دارو ها