۱۳۹۵/۰۴/۲۵| تعداد بازدید: ۲۴۰
نکات قابل توصیه به بیمار: آنتی توکسینها پادتن هایی هستند که برای خنثی نمودن اختصاصی

Antitoxins

 
آنتی توکسین
 
 
 
 
 
 
نکات قابل توصیه به بیمار:
آنتی توکسینها پادتن هایی هستند که برای خنثی نمودن اختصاصی یک سم مصرف می شوند. هنگام مصرف آنتی توکسینها باید به نکات زیر توجه نمود:
1.قبل از تجویز هر فرآورده بیولوژیک باید از تزریقات قبلی هر نوع سرم به بیمار و واکنشهای آلرژیک قبلی بیمار اطلاع به دست آورد. آنتی توکسینها در افراد با سابقه واکنشهای حساسیتی بر علیه فرآورده های بیولوژیک باید با احتیاط مصرف شوند. قبل از تجویز،آزمون حساسیت باید انجام گیرد. بدلیل احتمال مرگ و میر بعد از انجام آزمون داخل جلدی ، ابتدا باید آزمون خراش یا آزمون ملتحمه را انجام داد و در صورت منفی بودن یکی از این آزمونها، آزمون داخل پوستی را انجام داد. برای درمان علایم حاد آلرژیک ،اپی نفرین باید در دسترس باشد.
2.آزمون خراش: باید خراشی به میزان نیم سانتی متر ایجاد کرد و یک قطره از فرآورده رقیق شده (100:1 در سرم نمکی) روی آن قرار داد. برای کنترل نیز خراشی مشابه در طرف مقابل ایجاد و بر روی آن فقط سرم نمکی ریخته شود. بعد از 20 دقیقه خراشها با هم مقایسه شوند. کهیر متورم احاطه شده با هاله ای از قرمزی نشانه واکنش مثبت است.
3.آزمون ملتحمه: یک قطره از فرآورده رقیق شده (10:1 در سرم نمکی) را داخل کیسه ملتحمه یک طرف و برای کنترل یک قطره از سرم نمکی را در کیسه ملتحمه طرف دیگر ریخته می شود. در طی 10-30دقیقه واکنش مثبت با خارش ،سوزش ،قرمزی و ریزش اشک مشخص می گردد. این علایم با استفاده از قطره چشمی اپی نفرین کاهش می یابد. چشم کنترل باید ظاهری طبیعی داشته باشد. اگر هر دو چشم طبیعی باشند،نشانه واکنش منفی است.
4.آزمون داخل جلدی: برای بیماران بدون سابقه واکنش آلرژیک و یا با آزمون منفی خراش یا ملتحمه ،0/02-0/1 میلی لیتر از فرآورده رقیق شده (100:1 در سرم نمکی) در یک طرف و همین مقدار سرم نمکی در طرف دیگر (کنترل) داخل جلد تزریق می شود. برای بیماران دارای سابقه حساسیت باید رقت 1000:1 مصرف شود. بعد از 10-30 دقیقه محلهای تزریق باید با هم مقایسه شوند. کهیر متورم احاطه شده با هاله ای از قرمزی نشانه واکنش مثبت می باشد. باید توجه داشت که مصرف همزمان آنتی هیستامینها ممکن است با آزمونهای حساسیت تداخل داشته باشند.
5.برای بیماران دارای آزمون مثبت حساسیت یا با واکنش مشکوک ،باید حساسیت زدایی بدقت انجام گیرد. برای این منظور،بشرط عدم بروز واکنش باید فرآورده رقیق شده را با فواصل 15 دقیقه و بطور مکرر تزریق کرد. اگر واکنشی رخ داد باید یک ساعت صبر کرد و سپس آخرین مقدار پادزهر تزریق شده که واکنشی ایجاد نکرده را باید تکرار نمود.
فهرست دارو ها
Silybum marianum
Silybum marianum
اثر بخشی فوق العاده عصاره دانه(تخم) خارمریم بر روی بهبود عملکرد
1398/12/19
آمی تریپتیلین
آمی تریپتیلین
این دارو متعلق به گروه ضد افسردگی های سه حلقه ای می باشد
1398/12/19
No Image
والرین
موارد و مقدار مصرف: فرآورده های حاوی والرین در تنش های عصبی ،اضطر...
1395/04/26
No Image
پروستاتان
موارد و مقدار مصرف: قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پرو...
1395/04/26
No Image
اولئاکرات
موارد و مقدار مصرف: اولیاکرات در درمان زیادی فشارخون بکار می رود....
1395/04/26