۱۳۹۹/۰۲/۰۳| تعداد بازدید: ۳۵

 

 

تهران شهر ری، خیابان سلمان فارسی، خیابان شهید فدایی، مقابل ضلع

 

 

جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 

 تلفن  : ۴۱۶۵۱ 

 

فهرست دارو ها